Noktalama İşaretleri Anlamları Nedir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Noktalama İşaretleri Anlamları Nedir?

Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. Günümüz Türk alfabesi harflerinin kökeni latin harflerinden oluşur, kullanmış olduğumuz birçok noktalama işareti ise Osmanlı, Fars ve Arap alfabesinden alınmıştır.

Yazının söz gibi anlaşılması ve okunabilmesi için kullanılan işaretlere (İm) noktalama işareti denir. Noktalama işaretleri yazının daha anlaşılır ve kolay okunmasını sağlar. Yazının sadece düz cümle değil, duygu ve düşünceyi de aktarması noktalama işaretleri sayesinde olur. Söz uçar, yazı kalır. Cümlesinde olduğu gibi yazının kaynak kişi tarafından hedef kişiye aktarmak istediği mesajın tam ve anlaşılır olarak aktarılması için noktalama işaretlerinin eksiksiz kullanılması gerekir.

Noktalama işaretleri ne anlama gelir?
  • Nokta (.) cümle sonlarına konur. Örneğin, Bugün Ali okula gelmedi. Cümlesinde cümlenin bittiğini haber verir. Noktanın kullanıldığı bir diğer yer kısaltmanın bitimidir. Örneğin, T. C. Gn. Md. Şti. Kelimelerinde olduğu gibi kısaltmayı bitirici işaret anlamı taşır. Nokta; gün, ay ve yıl aralıklarında da kullanılır. Örneğin "01.01.2016" tarih yazımında aralıkları bölmek için kullanılır. Bir başka nokta kullanım yeri Matematik işlemlerinde çarpı işareti olarak kullanılır. Bu örnek ise 12x5 yerine 12.5 şeklinde nokta kullanılır. Yine matematikte sıra bildiren sayıların sağ yanına konur. Örnek 3. Bu şekilde kullanım hem sayının şık olarak kullanımına olanak verirken hem de rakamın cümle eki ile kaynaştırılması sağlanır. Yani 3'üncü şeklinde okunmasına olanak tanır. Nokta, bundan başka saat gösterimlerinde saat ve dakika arasına konur. Örneğin 03.30 zaman gösteriminde olduğu gibi kullanılabilir.
  • Virgül (,) Cümle içinde peş peşe yazılan benzer görevli sözcük grupları ve sözcük aralarında kullanılır. Örneğin Yarın okula giderken şapka, şemsiye ve mont götürmeyeceğim. Cümle gruplarına örnek vermek gerekir ise; Annem okuldan aldı, çarşıya beraber gittik. Cümlesi virgül kullanımı için düşünülebilir. Buna benzer başka bir örnek; Saygıdeğer halacığım, sizi merakla bekliyorum. Cümlesinde virgül kullanılmalıdır. Virgülün bir başka kullanım alanı ise özne bitiminde kullanımdır. Örnek Ayşe. Yarın okulda olacak. Başka bir kullanım yeri özel cümlelere bağlı bir ek var ise; ekin özel cümleden ayrılması için kullanılır. Örneğin Akrabaları, Almanya'dan geldi. Cümlesinde yukarıdan kesme işareti görevi görür. Aynı zamanda özel isimler cümle içinde ve dışında büyük harfle başlar.
  • Tırnak işareti (") Cümle içinde özel bir anlam içeren cümle öbekleri tırnak içine alınır. Yazı için de birçok yerde kullandığımız tırnak işareti örnek olarak değerlendirilebilir.
  • Soru işareti (?) Cümleler, soru olarak sorulduğunda fiilden sonra konur. Örnek vererek açıklarsak eğer Yarın nereye gidiyorsun? Cümlesinin sonunda kullanıldığında soru sorulduğu, cevap beklendiği anlaşılır.
  • İki nokta üst üste (:) Bir sözcük veya kelimeden sonra açıklama yapılacak ise iki nokta üst üste konur. Örneğin " Hafta içi çalıştığın günler: Pazartesi, çarşamba, cuma. İki nokta üst üstenin bir başka kullanıldığı yer, Meryem'in söylediği söz şöyleydi: iki gün sonra oradayım. Cümlesinde olduğu gibi kullanımıdır. Ayrıca matematikte iki rakam arasına konulduğunda bölme işareti anlamı taşır. Örneğin 20:4 işleminde olduğu gibi kullanılabilir.
  • Kısa çizgi (-), bir başka ismi Tire'dir. Yazım işlemi yaparken satıra sığmayan kelimeler satır sonuna sığmıyor ise: kısa çizgi kullanılarak satır sonlandırılır. Kelimeye alt satırdan yazmaya devam edilir. Bununla birlikte kelimeler hecelere ayrılmak isteniyor ise: Ke-li-me-ler buna örnek olabilir. Tarih aralıklarını ayırmak için kullanılabilir mesela 14-08-2001 örnek verilebilir. Bununla beraber: iki ilişik devlet ya da şehir yan yana yazılacak ise kısa çizgi kullanılır. Mersin - Adana örnek verilebilir.
Yukarıda açıklanan noktalama işaretlerinden başka: Üç nokta, Noktalı virgül, Uzun çizgi, ünlem işareti, yumuşatma işareti gibi az kullanılan noktalama işaretleri de yeri geldikçe kullanılır.

Noktalama İşaretleri Anlamları Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Noktalama Kuralları Nedir?

Noktalama Kuralları Nedir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Nokta Kullanımı ve Konu Anlatımı

Nokta Kullanımı ve Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Anlamları Nedir?

Noktalama İşaretleri Anlamları Nedir?

Diyez İşareti Kullanımı ve Konu Anlatımı

Diyez İşareti Kullanımı ve Konu Anlatımı

Tırnak İşareti Kullanımı ve Konu Anlatımı

Tırnak İşareti Kullanımı ve Konu Anlatımı

Tilde Kullanımı ve Konu Anlatımı

Tilde Kullanımı ve Konu Anlatımı