Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Soru İşareti

Soru İşareti

Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise“?” şeklindedir. Şekli kancaya benzeyen bu işaretin alt kısmında ise noktalama işaretlerinden nokta bulunmaktadır. Noktalama işaretleri arasında önemli bir yere sahip olan bu işaret aynı zamanda geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde yapılan sınavlarda diğer noktalama işaretleriyle beraber soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınava hazırlanan öğrenciler noktalama işaretleri konusunda mutlaka çalışırken soru işaretine de denk gelmektedir. Bu sebepten ötürü noktalama işaretlerini bilmek hem sınavlarda ve hem de yazı dilinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu konuda soru işaretinin yeri de ayrıdır. Çünkü soru işaretinin kullanıldığı alanların dışında soru cümlesi gibi göründüğü halde sonuna soru işareti konulmayan cümlelere de rast gelebilirsiniz. Böyle bir durumda ise soru işaretini koyup koymayacağınız ve eğer koyacaksanız da cümlenin neresine koyacağınızı iyi bilmeniz gerekmektedir. Soru işareti de dahil olmak üzere noktalama işaretlerinin tümünün kullanıldığı alanları bilmek bunun yanı sıra imla kurallarına da dikkat etmek düzgün bir Türkçe konuşma ve yazma dili için oldukça önemli yer tutmaktadır.

Soru işaretinin Türkçemizde kullanıldığı alanları inceleyelim.

Soru anlamı ifade eden cümle ya da kelimelerden hemen sonra soru işareti kullanılır


Atatürk bana sordu:
— Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz?

Cevabı bizzat kendi içerisinde olan soru cümleleri için de soru işareti kullanılır


Haksız mıyım acaba? Liderler arasında hiç Yavuz Sultan Selim gibi olur mu?

İçinde soru anlamı belirten kelimeleri ya da soru eki yer alan ancak anlam itibariyle soru cümlesi olmayan cümleler için ise soru işareti kullanmak yazım yanlışı olur. Soru işareti böyle yerlerde kullanılmaz

Beni sen mi ittin ne yaptın açıkçası tam olarak göremedim. (Soru kelimesi nesneye dahil edilmiştir.)

Bazı cümleler de yukarıda belirtilen maddenin tam tersi olarak soru kelimesi içermemesine rağmen birer soru cümlesidir. Bunlar için ise soru işareti kullanmak gerekir. Bu cümlelerde genellikle soru anlamı tonlama ve vurgu gerektirdiği bilinmektedir

Yaşınız?
Gördün?

Herhangi bir bilginin şüpheyle yaklaşıldığı yani bilginin doğruluğunun kesin olduğunu düşünmediğimiz ya da tam anlamıyla kesin olmadığı yerlerde ise yay ayraç içinde soru işareti kullanılır. Bu sayede bilgi hakkında net bir bilgi olmadığını okuyan birisi anlamış olur. Burada kullanılacak olan soru işareti bunu belirtmektedir

Ankara'dan Eskişehir'e arabayla 1,5 (?) saatte gittiğini söyledi.

Bilinmeyen yerler için ya da tam olarak tahmin edilemeyen tarih ve benzeri durumlar içinde soru işaretini kullanmak gerekmektedir

Mevlana Celaleddin-i Rumi (1240?-1320).

Not 1: mı / mi eki -ınca / -ince anlamı ile zarf-fiil kullanılarak kast edildiğinde cümlenin sonuna herhangi bir soru işareti konulamaz.

Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.

Not 2: Soru ifadesi belirten bağlı ve sıralı cümlelerde soru işaretinin kullanıldığı yer en sondadır.

Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?

Kullanılan cümleye soru eki herhangi bir soru anlamı belirtmiyorsa ve zaman anlamı belirtmiyor ise soru işaretinin kullanamayız

Akşam vakti geldi mi sıla hasreti depreşip durur şu bizim garip gurbetçilerimize.

Konuşma esnasında tam olarak anlamadığımız cümlelerden sonra soru anlamı barındırması sebebiyle cümle sonuna soru işareti konulması gerekmektedir. Kelime bakımından herhangi bir soru eki belirtmemesine rağmen buradaki amaç bir ünlem ifadesi olarak soru sormaktır

Efendim? Söyledikleriniz anlayamadım.
Son Güncelleme : 21.01.2024 08:41:29
Soru İşareti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Soru İşareti Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Soru İşareti"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yüzde İşareti
Yüzde İşareti
Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti, sayısal verilerde ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektöründe karını, zar...
Ters Soru İşareti
Ters Soru İşareti
Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olm...
Çift Tırnak İşareti
Çift Tırnak İşareti
Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül,...
Ve İşareti
Ve İşareti
Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "& " şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne...
Yıldız İşareti
Yıldız İşareti
Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmekt...
Denden İşareti
Denden İşareti
Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.Denden işare...
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. G...
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerdir. Öğrencilerden...
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi t...
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Ya...
Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri
Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri bel...
Düzeltme İşareti
Düzeltme İşareti
Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten bir diyakritik işaret türüdür. Yerine göre kullanıldığı işlev sebebiyle uzatma işareti ismiyle, karıştır...

 

Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Yıldız İşareti
Denden İşareti
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Eğik Çizgi
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri
Düzeltme İşareti
Tırnak İşareti
Noktalama Kuralları
Ünlem İşareti
Ay Yıldız İşareti
Diyez İşareti
Noktalı Virgül
Uzun Çizgi
Kesme İşareti
İki Nokta
Kuyruklu A
Kısa Çizgi
Alt Çizgi
2 Nokta
Üç Nokta
Nokta
Tilde
3 Nokta
Popüler İçerik
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama iş...
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır...
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cüm...
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve T...
Diyez İşareti
Diyez İşareti
Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; b...
Noktalı Virgül
Noktalı Virgül
Noktalı virgül, İşareti ( ;) bu şekilde yazılır ve bir noktalama işaretidir. Genellikle kendi içerisinde virgül ile ayrılmış grupları birbirinden ayır...
Uzun Çizgi
Uzun Çizgi
Uzun çizgi, sık kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir. Özellikle karşılıklı olarak yapılan konuşmalar için konuşmanın ya da konuşmacının değ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024