Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Virgül

Virgül

Virgül, Fransızca kökenli bir kelime olan ve diksiyon için oldukça önemli taşıyan virgül işareti, yazılı cümlelerin arasına, art arda sıralanan eş anlamlı kelime ya da kelime gruplarının arasına koyulan ve kısa süre durulması gerektiğini göstermek amacıyla kullanılan noktalama işaretidir.

Virgül işaretinin kullanıldığı yerler


Arka arkaya sıralanan ve eş görevli olan sözcük ya da sözcük gruplarını, sıralanarak gelen cümleleri ayırmak amacıyla kullanılır.

Örnek: Etkilemeye bir diyeceğim yok. Diller, kültürler, inançlar tarih boyunca birbirlerini etkilediklerine göre, sanatta bundan elbette ki payını alacaktır.

Bir kelimenin kendisinden sonra gelecek olan kelimeyi anlatmadığını, o kelimenin tamlayanı olmadığını göstermek ve ortaya çıkacak olan anlam karışıklığına ortadan kaldırmak için kullanılır.

Örnek: Küçük, kanepede otururken ablasına seslendi.

Ahmet'in, arabasını bulunduğu yerden mutlaka getirmesi lazım.

Cümlelerde bulunan ara cümleleri ve ara sözleri ayırmak amacıyla kullanılır.

Örnek: bu güzel kıza gelince, ablasından çok daha becerikli, pek akıllı, pek mütevazi bir çocuktur.

Yazışmalarda kullanılacak olan yer isimlerini verilecek olan tarihlerden ayırmak amacıyla kullanılır.

Örnek: İstanbul, 12 Mart 1948, Kayseri, 9 Haziran 1982

Mektuplarda konuşma metinlerinde ve yazışmalarda seslenme kelimelerinden sonra kullanılır.

Örnek: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, Sayın Cumhurbaşkanı, Kıymetli iş arkadaşlarım.

Yazar eseri ve yayın evi gibi ibarelerden sonra kullanılır.

Örnek: Orhan Veli Kanık, Orhun Kitabeleri, Dörtrenk Yayınları, Ankara, 2006

Yazılarda bir başka kişiden alınmış olan bir söz şayet tırnak işareti içerisinde yazılmamışsa bu sözün sonunda kullanılır.

Örnek: bu işin benim başıma geleceğini daha önceden anlamıştım, diyerek oradan uzaklaştı.

Tekrarlanarak yazılmış olan sözcükler arasında kullanılır.

Örnek: Ben, yine ben, sensiz ben.

Cümlenin içerisinde vurgu yapılmak istenilen kelimelerden sonra kullanılır.

Örnek: Böylelikle, istediği her şeyin sahibi oldu.

Özneden sonra uzun devam edecek olan cümlelerde özneden sonra virgül kullanılır.

Örnek: Bize doğru hızlı adımlarla yaklaşan küçük çocuk, ürkek bakışlarından da anlaşıldığı gibi annesini kaybetmişti.

Kendinden sonra gelecek olan cümleyi anlam olarak yansıtan, özetleyen, pekiştiren, peki, haydi, elbette, evet, hayır ve öyle gibi sözcüklerden sonra kullanılır.

Örnek: Haydi, beraber bahçeye çıkıp kiraz toplayalım.

Peki, size söz verdiğim gibi geldiğinizde hediyelerinizi takdim edeceğim.

Cümlede geçen bir düşünceyi kabul ya da ret edilmesini belirten kelimelerden sonra kullanılır.

Örnek: Evet, ben de aynı sizin gibi düşünüyorum.

Hayır, ben oraya gelip seni görmek istemiyorum.

Ondalık sayıların ondalık kısımlarını ayırmak amacıyla kullanılır.

Örnek: 12, 5

Hitap edilen kelimelerden sonra kullanılır. Aynı zamanda cümlede ünlem gibi kullanılmış olan kelimelerden sonra kullanılır ve bu durumda ünlem cümlenin sonuna geçer.

Örnek: Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın!
Son Güncelleme : 23.01.2024 03:19:21
Virgül ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Virgül Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Virgül"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yüzde İşareti
Yüzde İşareti
Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti, sayısal verilerde ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektöründe karını, zar...
Ters Soru İşareti
Ters Soru İşareti
Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olm...
Soru İşareti
Soru İşareti
Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise“?” şeklindedir. Şekli kanca...
Çift Tırnak İşareti
Çift Tırnak İşareti
Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül,...
Ve İşareti
Ve İşareti
Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "& " şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne...
Yıldız İşareti
Yıldız İşareti
Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmekt...
Denden İşareti
Denden İşareti
Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.Denden işare...
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. G...
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerdir. Öğrencilerden...
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi t...
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Ya...
Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri
Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri bel...

 

Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Yıldız İşareti
Denden İşareti
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Eğik Çizgi
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri
Düzeltme İşareti
Tırnak İşareti
Noktalama Kuralları
Ünlem İşareti
Ay Yıldız İşareti
Diyez İşareti
Noktalı Virgül
Uzun Çizgi
Kesme İşareti
İki Nokta
Kuyruklu A
Kısa Çizgi
Alt Çizgi
2 Nokta
Üç Nokta
Nokta
Tilde
3 Nokta
Popüler İçerik
Düzeltme İşareti
Düzeltme İşareti
Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti  bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten ...
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama iş...
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır...
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cüm...
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve T...
Diyez İşareti
Diyez İşareti
Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024