noktalamaisaretleri.gen.tr https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr Noktalama İşaretleri Kullanımı ve Konu Anlatımı tr-TR hourly 1 Copyright 2020, noktalamaisaretleri.gen.tr Fri, 11 Mar 2016 00:00:00 +0000 Mon, 25 May 2020 00:00:00 +0000 60 Ayraçlar https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/ayraclar.html Sat, 24 Nov 2018 12:03:04 +0000 Ayraçlar, bir noktalama işaretidir. Noktalama işaretleri cümlede duygu ve düşüncelerimizi daha açık şekilde ifade etmemizi sağlayan dile getiren, tümcenin yapısına ve duraklamalarına göre kullanılan, okuma yazmada bütünlük Ayraçlar, bir noktalama işaretidir. Noktalama işaretleri cümlede duygu ve düşüncelerimizi daha açık şekilde ifade etmemizi sağlayan dile getiren, tümcenin yapısına ve duraklamalarına göre kullanılan, okuma yazmada bütünlük oluşmasına ve anlaşılır olmasına yardımcı olan işaretlerdir.

Noktalama işaretleri olan ayraçlar yada parantezler ise, yay şekline, köşeli, veya çengel şeklindedir. Bu şekillerin dışında ayraçlar yatık V şeklinde de kullanılır. Türkçede parantez terimi ile genelde yay parantez kastedilir.

Ayraçların kullanım alanları; Cümlenin içerisinde cümlenin yapısı ile direk ilintili olmayan açıklamalarda kullanılır. Birde cümle içerisinde bir kelimeyi açıklamak için kullanılır. Türkçede köşeli parantez genelde yay parantez içerisinde yeniden açıklama yapılacak durumlarda kullanılır. 

Ayraçların kullanıldığı yerler;
 • Eş değer tarihler,
 • Eş anlamlı sözcükler (Latince kelimelerin Türkçe anlamları için),
 • Rakamlar,
 • Senaryo içindeki sahnelerde kişilerin replikleri için,
 • Alıntı yapılan eser ve yazarları belirtmekle,
 • Alıntılarda orijinal metindeki belirtilmemiş sözcükler veya kelimelerde kullanılır.
 • Bir konu anlatımı esnasında rakamlı maddelerde sayının arkasına kullanılır.
 • Matematikte işlem önceliğini ve büyüklüğünü göstermek için kullanılır.
 • Matematikte Fonksiyonları göstermek için kullanılır.
AyraçlarAyraçlardaki bir diğer özellikte;  Ünlem, virgül, soru, nokta gibi noktalama işaretleri tırnak işareti içerisinde kullanılırken bu ayraç da tam tersidir. Ayraç kapatıldıktan sonra kullanılır. 

Genelde ayraç ve tırnak işaretinin kullanım alanları çok sık karıştırılır. Bu ikisinin karışmaması için cümlenin yada kelimenin anlamına bakılır. Tırnak işareti içerisine konan cümle bulunduğu cümleden çıkarılırsa anlamı bozulur. Ayraçlarda ise durum farklıdır. Cümlenin içerisinden çıkarıldığında anlamı bozulmaz. Yani cümlede değişikliğe sebep olmaz. 
]]>
Üç Nokta https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/uc-nokta.html Sun, 25 Nov 2018 07:50:29 +0000 Üç nokta: Türkçe'de yazım ve noktalama işaretleri çok önemlidir. Yanlış konulan nokta veya virgül cümlenin anlamını değiştirebilir. O yüzden Türkçe'de en çok dikkat edilmesi gerekilen konulardan biri de yazım ve noktalama Üç nokta: Türkçe'de yazım ve noktalama işaretleri çok önemlidir. Yanlış konulan nokta veya virgül cümlenin anlamını değiştirebilir. O yüzden Türkçe'de en çok dikkat edilmesi gerekilen konulardan biri de yazım ve noktalama işaretleridir. 
Üç nokta da çok sık kullanılan noktalama işaretlerinde biridir. Üç nokta denilince ilk akla gelen bitmemiş cümlelerin sonuna kullanılmasıdır. Tabi sadece bu gibi cümlelerde kullanılmaz. Üç noktanın birçok farklı kullanım yeri vardır. 
Üç nokta konulan cümle hala bitmemiş demektir. Bitmeyen cümlelerin sonuna üç nokta kullanılır. Türkçe!de iki nokta diye bir noktalama işareti bulunmaktadır. 

Üç Nokta
Üç noktanın kullanım yerleri;
 • Bitmemiş cümlelerin sonunda kullanılır. Cümlenin hala devam ettiğini ifade eder. Örneğin; ben neler çektim bir bilsen... gibi cümlelerin sonunda kullanılır. 
 • Kaba olunan veya yanlış bir cümle kullanıldığı zaman yerine kullanılır. Örneğin; Mustafa bu olayı anlatmıştı. Olay sırasında ... Hanım da olaya dahil olmuş gibi cümlelerin içerisinde kullanılır.
 • Herhangi bir kaynakta alıntı yapıldığı zaman ortada, başta ve sonda kelime veya  bölümlerin yerine kullanılır. Örneğin; ... demişken iş yerinin bodrum katında değişik sesler geliyor. 
 • Cümlede sözün belli bir yerinde cümleyi kesip, okuyucunun hayal gücünü çalıştırmak için kurulan cümlelerin sonunda kullanılır. Örneğin; Seninle bu saatten sonra bir arada olmamız imkansız..
 • Herhangi bir kişiye seslenmede veya ünlemler de anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Örneğin; Hey arkadaşım..., Büyük usta... gibi kelimelerin bitiminde kullanılır. 
 • Karşılıklı diyaloglarda eksik kalan veya tamamlanmayan bölümlerde kullanılır. Örneğin;-Sen kimsin -Ayşe..., -Hangi Ayşe gibi karşılıklı diyaloglarda kullanılır. 
]]>
Virgül https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/virgul.html Mon, 26 Nov 2018 03:45:24 +0000 Virgül, Fransızca kökenli bir kelime olan ve diksiyon için oldukça önemli taşıyan virgül işareti, yazılı cümlelerin arasına, ard arda sıralanan eş anlamlı kelime yada kelime gruplarının arasına koyulan ve kısa süre dur Virgül, Fransızca kökenli bir kelime olan ve diksiyon için oldukça önemli taşıyan virgül işareti, yazılı cümlelerin arasına, ard arda sıralanan eş anlamlı kelime yada kelime gruplarının arasına koyulan ve kısa süre durulması gerektiğini göstermek amacıyla kullanılan noktalama işaretidir. 

Virgül işaretinin kullanıldığı yerler;

Arka arkaya sıralanan ve eş görevli olan sözcük ya da sözcük gruplarını, sıralanarak gelen cümleleri ayırmak amacıyla kullanılır.

Örnek: Etkilemeye bir diyeceğim yok. Diller, kültürler, inançlar tarih boyunca birbirlerini etkilediklerine göre, sanatta bundan elbetteki payını alacaktır.

Bir kelimenin kendisinden sonra gelecek olan kelimeyi anlatmadığını, o kelimenin tamlayanı olmadığını göstermek ve ortaya çıkacak olan anlam karışıklığına ortadan kaldırmak için kullanılır.

Örnek: Küçük, kanepede otururken ablasına seslendi.
Ahmet'in,  arabasını bulunduğu yerden mutlaka getirmesi lazım.

Cümlelerde bulunan ara cümleleri ve ara sözleri ayırmak amacıyla kullanılır.

Örnek: Bu güzel kıza gelince, ablasından çok daha becerikli, pek akıllı, pek mütevazi bir çocuktur.

Yazışmalarda kullanılacak olan yer isimlerini verilecek olan tarihlerden ayırmak amacıyla kullanılır.

Örnek: İstanbul, 12 Mart 1948, Kayseri, 9 Haziran 1982

Mektuplarda konuşma metinlerinde ve yazışmalarda seslenme kelimelerinden sonra kullanılır.

Örnek: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına,  Sayın Cumhurbaşkanı, Kıymetli iş arkadaşlarım

Yazar eseri ve yayın evi gibi ibarelerden sonra kullanılır.

Örnek: Orhan Veli Kanık, Orhun Kitabeleri, Dörtrenk Yayınları, Ankara, 2006

Yazılarda bir başka kişiden alınmış olan bir söz şayet tırnak işareti içerisinde yazılmamışsa bu sözün sonunda kullanılır.

Örnek: Bu işin benim başıma geleceğini daha önceden anlamıştım, diyerek oradan uzaklaştı. 

Tekrarlanarak yazılmış olan sözcükler arasında kullanılır.

Virgül
Örnek: Ben, yine ben, sensiz ben.

Cümlenin içerisinde vurgu yapılmak istenilen kelimelerden sonra kullanılır.

Örnek: Böylelikle, istediği her şeyin sahibi oldu.

Özneden sonra uzun devam edecek olan cümlelerde özneden sonra virgül kullanılır.

Örnek: Bize doğru hızlı adımlarla yaklaşan küçük çocuk, ürkek bakışlarından da anlaşıldığı gibi annesini kaybetmişti.

Kendinden sonra gelecek olan cümleyi anlam olarak yansıtan, özetleyen, pekiştiren, peki, haydi, elbette, evet, hayır ve öyle gibi sözcüklerden sonra kullanılır.

Örnek: Haydi, beraber bahçeye çıkıp kiraz toplayalım.
Peki, size söz verdiğim gibi geldiğinizde hediyelerinizi takdim edeceğim.

Cümlede geçen bir düşünceyi kabul ya da ret edilmesini belirten kelimelerden sonra kullanılır.

Örnek: Evet, ben de aynı sizin gibi düşünüyorum.
Hayır, ben oraya gelip seni görmek istemiyorum.

Ondalık sayıların ondalık kısımlarını ayırmak amacıyla kullanılır.

Örnek: 12, 5 

Hitap edilen kelimelerden sonra kullanılır. Aynı zamanda cümlede ünlem gibi kullanılmış olan kelimelerden sonra kullanılır ve bu durumda ünlem cümlenin sonuna geçer.

Örnek: Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın!
]]>
Tırnak İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/tirnak-isareti.html Mon, 26 Nov 2018 10:27:39 +0000 Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama işaretinin dilimizde nerelerde ve nasıl kullanıldığını izah etmeye Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama işaretinin dilimizde nerelerde ve nasıl kullanıldığını izah etmeye çalışacağız.

Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler
 • Bir makaleden, bir yazardan, bir haberden yapılan doğrudan alıntılarda tırnak işareti kullanılır. Olduğu gibi aktarılan bu cümlelerde cümlenin başına ve sonuna tırnak işareti konur. Alıntı cümlelerde diğer noktalama işaretleri tırnak işaretinin içinde yer alır.
Örnek: ''Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır.''

Yukarıdaki dizeler Mithat Cemal Kuntay'ın ''On Beş Yılı Karşılarken'' adlı şiirinden alınmıştır ve doğrudan aktarıldığı için tırnak işareti kullanılmıştır.
 • Cümlede özellikle belirtilmek ve vurgulanmak istenen sözcüklerin başında tırnak işareti kullanılır. Eğer vurgulanmak istenen cümle değilse küçük harfle yazılır. 
Örnek: Var mı böyle bir zaman, adı ''şimdi'' olan

Şimdi kelimesi cümlede özellikle belirtilmek sözcüğün başına tırnak işareti konmuştur. 
 • Doğrudan aktarılmayan alıntıların başına tırnak işareti konmaz.
 • Birden çok paragrafın bulunduğu doğrudan alıntılarda her paragrafın başında ayrı ayrı tırnak işareti kullanılır.
Örnek: ''Turgut, kızların ortasında, elinde konyak dolu çay bardağı ile şarkıya yer yer katıldı. Müşterilerinden biri, arkadaşının omzuna başını dayamış horluyordu. Sigara dumanı gözleri yakıyor, eşyanın ve insanların üzerine siniyordu.''
''Tahta kenarlı, düz arkalıklı, kılıflı çiçekli basmadan eski koltuklar, yeşil muşamba ve çıplak yerler, gözlerinin boyaları yanaklarını ıslatan sarkık kadınlar...''
Tırnak İşareti
 • Makale adları, parça içinde geçen edebi eser isimleri, bilimsel yayın isimleri tırnak işareti ile gösterilir. 
Örnek: ''Çalıkuşu'', ''Yaprak Dökümü'' 
Örnek: Mert, Muhit (2010), İslam ve İktisat Üzerine Düşünceler
 • Tırnak için alınan sözcüklerden sonra kesme işareti kullanılmaz.
Örnek: Atilla İlhan'ın 'Üçüncü Şahsın Şiiri''ni okudunuz mu
 • Tırnak işareti içerisinde başka bir aktarma varsa o zaman aktarmanın başında tek tırnak işareti kullanılır.
Örnek: -Annesi oğluna ''Babanın yanına git, sana 'Neden gelmedin' diye soracak olursa, annem göndermedi dersin.'' dedi.
]]>
Yıldız İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/yildiz-isareti.html Mon, 26 Nov 2018 16:47:31 +0000 Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi  ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de, geç Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi  ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de, geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmektedir. Bunun kökeni ise aynı manaya gelen, Yunanca asteriskos kelimesidir. Bilgisayar bilimleriyle alakalı olanlar genel olarak, işareti İngilizce yıldız manasına gelen star sözcüğü ile bilirler. Zaman zaman yanlış şekilde asteriks olarak dile getirirler.Yıldız İşareti

İlk kullanımı doğum tarihlerini belirlemek içindir. Orijinal şekli altı kollu idir ve her kol bir damla biçimindedir. Daktilolarda bu haliyle yer almıştır. Bununla birlikte, bazı daktiloların her kolu farklı bir şekilde basmakta zorluk çekmiştir. Ayrıca Arap-İsrail ihtilafı sebebiyle, birçok Arap, altı kollu sembolü bulunduran daktiloları almayı tercih etmemiştir. Bunun nedeni de, altı-kollu sembolü İsrail bayrağında bulunan Davud Yıldızına benzetmeleridir. Bundan ötürü, Arap yıldızı olarak anılan beş köşeli olan bir yıldız, ayrı bir sembol olarak pek çok sistemde kullanılmıştır. Bununla beraber, bazı yazı biçimlerinde Arap yıldızı sekiz köşelidir.

]]>
Kesme İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/kesme-isareti.html Tue, 27 Nov 2018 08:20:23 +0000 Kesme İşareti, özel isimlerin aldığı çekim ekleri ile ayrılır. Büyük harfler ile yapılan kısaltmalar ile rakamların aldığı ekler kesme işareti ile ayrılır. Ekinden ayrı gösterilmek istenen harfleri, ekleri, kelimeleri ay Kesme İşareti, özel isimlerin aldığı çekim ekleri ile ayrılır. Büyük harfler ile yapılan kısaltmalar ile rakamların aldığı ekler kesme işareti ile ayrılır. Ekinden ayrı gösterilmek istenen harfleri, ekleri, kelimeleri ayırır. Ünlüsü düşen kelimelerde, düşen ünlünün yerine konur. Dil adlarına gelen ekler bitişik yazılır. Örneğin Türkçenin, Özbekçenin, Japoncaya gibi. Kurum kuruluş ve kurum adlarına getirilen ekler ayrılmaz. Örneğin; Türk Dili Başkanlığına, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına gibi. Özel isimlerden türetilen kelimelerin aldığı yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. Türklük, Türkçe, Türkçülük, Türkçecilik, İzmirli, Atatürkçü, Avrupalı, Avrupalılaşmak gibi. Bu eklerden sonra gelen çekim ekleri de kesme işareti ile ayrılmaz. Örneğin; İzmirlinin, Londralı, Atatürkçülükten gibi. Özgün yani orjinal imlaları ile yazılan yabancı kelimelerin ardından gelen yapım ve çekim ekleri kesme işareti ile ayrılmalıdır. Örneğin; Manchester'lı, Shakespeare'nin gibi. - ler eki özel isimlerden millet ve sıra dağ isimleri türettiğinde ya da onlara aile, abartma anlamı kattığında kesme işareti ile ayrılmaz. Örneğin; Türkler, Almanlar, Toroslar, Alpler gibi. - ler eki özel isimlere benzerleri anlamı kattığında kesme işareti ile ayrılmaz. Örneğin; Atatürkler, Fatihler, Yunuslar gibi. Özel isimlerin aldığı ekler satır sonuna sığmıyor ise özel isimden sonra kesme işareti konur ve kısa çizgi ayrıca kullanılmaz. Rakamların satır sonuna gelmesi durumunda da yalnızca kesme işareti kullanılır. Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz. 

Kesme İşaretiKesme İşareti Kuralları İçin Örnekler: 
 • Ezgi'nin ayakkabıları çok güzelmiş. (Özel isim olduğu için kesme işareti ile ayırdık.)
 • PTT'nin önü bugün çok kalabalıktı. ( Büyük harf ile yapılan kısaltma)
 • - yor'dan önce gelen ünlüler geniş ünlüler daralır. 
 • Karac'oğlan n'eylersin n'olur. 
 • Yarın akşam Ahmetlerde toplanıyoruz.
 • ..............................................................................................Türkiye'nin iktisadi kaynakları israf edilmemelidir.
 • Yahya Kemal'in "Kendi Gök Kubbemiz" i okudunuz mu 
]]>
Nokta https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/nokta.html Tue, 27 Nov 2018 23:17:04 +0000 Nokta, Bir anlatımda duygu ve düşünceleri belirtirken vurgu, konu geçişi, cümle yapısı ve duraklama noktasını belirten yapılara noktalama işaretleri denir. Nokta, bir cümlenin bittiğini anlatan noktalama işaretidir. C Nokta, Bir anlatımda duygu ve düşünceleri belirtirken vurgu, konu geçişi, cümle yapısı ve duraklama noktasını belirten yapılara noktalama işaretleri denir. Nokta, bir cümlenin bittiğini anlatan noktalama işaretidir. Cümle anlatımı taşıyan bütün anlatımların sonunda kullanılır. Sonlandırma işareti diye de bilinir. Kendisinden sonra gelen harfin, büyük olmasını sağlar.

NoktaNokta İşaretinin Kullanım Alanları
 • Cümlelerin sonuna konulur. Örneğin; Bugün hava çok sıcak. Kuşların göç zamanı geldi.
 • Bazı kısaltmaların sonuna konulur. Örneğin; Dr. (doktor), cad. (cadde), Yar. Doç. (yardımcı doçent), İng. (ingilizce), sok. (sokak), mah. (mahalle), vb.( ve benzeri), Baş. (başkan).
 • Sayıların sonuna sırasını bildirmek için konulur. Örneğin; 1. (birinci), 5. (beşinci), XXI. yüzyıl, IV. Murat, III. Selim, 2. cadde, 12. sokak.
 • Yazılarda madde vermede kullanılan rakam ve sayılardan sonra konulur. Örneğin;  1. A. I. a. 
 • Saat ve dakika ayırmada kullanılır. Örneğin; 8.45'te uyandım. Yemeğe 20.30'da geçtik.
 • Üçten çok sayılarda basamak ayırmada kullanılır. Örneğin; 2.356.452, 365.444, 9.854.662.475.
 • Tarihleri belirtmede gün ay ve yılı ayırmada kullanılır. Örneğin; 30.05.1978, 12.06.2016. (tarih belirtmede ay ismi yazı ile belirtilir ise nokta kullanılmaz; 14 Ocak 1967.)
 • Matematikte çarpma işlemini belirtmek amacıyla kullanılır. Örneğin; 5.2=10, 8.9=72.
 • Kitap ve dergi künyelerden sonra kullanılır. Örneğin; Kızıl nehirler, Taş meclisi, Lontano DK Yayınları, 2015, İstanbul.
 • Web adreslerinde domain isimlerini ayırmada kullanılır. Örneğin; http://tr. google. com
 • Ard arda sıralanan rakamların sadece sonuncusuna konulur. 7, 8, 9.
]]>
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/noktalama-isaretleri-konu-anlatimi.html Wed, 28 Nov 2018 06:26:25 +0000 Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yer Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Yanlış yerlerde kullanılırsa cümle yapısı bozulacağı gibi, cümlenin tamamen yanlış anlaşılmasına da sebebiyet verebilir. 

Noktalama İşaretleri ve Kullanım Yerleri

Nokta (.): Cümlenin bittiğini gösteren işarettir. Bazen kısaltmalardan sonra da kullanılmaktadır. Bunun dışında sayılardan sonra sıralama anlamı vermesi için, tarih aralarında ayırma işlevi görmesi için ve matematikte çarpma işlemini bildirmesi için kullanılmaktadır. Noktadan sonra başlayan cümle her zaman büyük harfle başlar. Okunuşta da noktadan sonra nefes alınır. 

Virgül (,): Sıralı kelimeler arasına konulur. Ayrıca uzun cümlelerle yada anlam karışıklığı olabilecek yerlerde araya konulur. Virgülden sonra yarım nefeslik boşluk verilir ve virgülden sonraki kelime küçük harfle devam eder. 

Noktalı Virgül (;): Cümle içinde bir konuyu açıklamadan önce yada, sıralı kelimeler yazılmadan kullanılır. Noktalı virgülden sonraki kelime küçük harfle başlamalıdır. 

İki Nokta (:): Bir şeyin tanımı yada açıklaması yapılmadan önce kullanılır. Ayrıca ikili konuşmalardan bahsedilirken şahıs adının önüne konulur ve  sonra kişinin söylediği söz eklenir. İki noktadan sonra başlayan cümle büyük harfle başlar. 

Ünlem İşareti (!): Şaşırma, üzülme yada kızgınlık ifadesi olarak kullanılır. Ayrıca seslenme sözcüklerin sonra da kullanılabilir. Bu işaretten sonraki cümle büyük harfle başlamalıdır. 

Tırnak İşareti ("  "): Başka birine ait bir kelimeyi yada cümleyi söylerken o cümlenin başına ve sonuna bu işaret konulur. Alıntı olduğu belli olması için kullanılır. Bunun dışında önemli bir yer yada farklı bir kelime de tırnak işareti içine alınabilir. 

Kesme İşareti ('): Özel isimler, ülke yada şehir isimleri hem büyük harfle başlarlar, hem de kesme işareti yardımıyla ayrılırlar. 

Üç Nokta (...): Yarım kalan cümlelerden sonra ve sıralı kelimelerden sonra kullanılır. Devamı okuyucunun hayaline bırakılan yarım cümlelerde kullanılır. Üç noktadan sonraki cümle de büyük harfle başlamalıdır. 

Noktalama İşaretleri Konu AnlatımıParantez İşareti (  ): Bu işaret de cümle içinde açıklanan ve anlamı bozacağı düşünülen bir kelimeyi gizlemek için kullanılabilir. Önemli bilgileri, sembolleri ifade etmek için başına ve sonuna parantez açma kapama işaretleri konulur. 

Soru işareti (): Soru sorulan cümlelerin sonuna konulur. Bu işaretten sonra başlayan cümle büyük harfle başlamalıdır. Bilinmeyen sayı yada yer yerine de kullanılır. 

Kısa Çizgi (-): Satır sonuna sığmayan kelimenin hece sonuna konulur. Ayrıca heceleme aralarında, iki sayı arasında ortalama yazımında kullanılabilir. 

Eğik Çizgi (/): Gün, ay, yıl arasına, adres aralarına kesme işareti konulur. Ayrıca, fizik ve kimyada kullanılan birim oranları arasına ve matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 

Tek Tırnak İşareti ('  '): Bu işaret ise, tırnak içinde yazılan bir cümle içinde yeniden tırnak işareti kullanılması gereken durumlarda konulur. 
]]>
3 Nokta https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/3-nokta.html Wed, 28 Nov 2018 17:41:21 +0000 3 Nokta, özellikle edebiyat çevrelerince sıkça kullanılan, şairlerin vazgeçilmezi olan noktalama işaretlerinden biri de 3 nokta olarak bilinir. Şimdi bu işaretin kullanıldığı yerleri ve kullanım şeklini incelemey 3 Nokta, özellikle edebiyat çevrelerince sıkça kullanılan, şairlerin vazgeçilmezi olan noktalama işaretlerinden biri de 3 nokta olarak bilinir. Şimdi bu işaretin kullanıldığı yerleri ve kullanım şeklini incelemeye çalışacağız.

3 noktanın kullanıldığı yerler ve kullanım şekli

 • Tamamlanmayan cümlelerin sonuna konur.
Örnek: Gözleri o kadar güzeldi ki...
 • Argo, kaba sayılan veya başka bir sebepten dolayı açıklanmayan sözcüklerde kullanılır.
3 NoktaÖrnek: Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz.
G..., 8 Nisan (Oğuz Atay, Tutunamayanlar)
 • Alıntı yaparken başta veya sonda alıntı yapılmayan yerlerin yerine 3 nokta kullanılır.
Örnek: Bilimin kaynağı olan akıl elbette sanata yabancı kalmaz(...) Ama tek başına akıl ancak duygudan yana kurumuş olan Voltaire'in şiir benzerlerinden başka bir şey vermez. (Suut Kemal Yetkin)
 • Herhangi bir konuda açıklama yapılırken kullanılan örneklerin devamının olduğu da 3 nokta işareti ile gösterilir. 
Örnek: Bu gezide herkes farklı farklı yiyecekler getirmişti: sarma, köfte, tavuk...
 • Karşılıklı konuşmalarda, yeterli açıklama bulunmayan, tamamlanmayan cevaplarda kullanılır.
Örnek: 
- Kimsin
- Ahmet...
- Hangi Ahmet
- ...
- Sen misin Ahmet ağabey
- Benim!...
 • Ünlem cümlelerinde anlatımı pekiştirmek için kullanılır.
Örnek: Koca Yaşar Ağa...Koca Yaşar Ağa, be!
]]>
Noktalama İşaretleri https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/noktalama-isaretleri.html Thu, 29 Nov 2018 07:54:29 +0000 Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca  belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgus Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca  belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri belirtmek için kullanılan işaretlerdir. 

Noktalama işaretleri nelerdir

Nokta (.) :  Nokta işareti bir çok yerde kullanılır. Yazılan cümlelerin sonuna konur. Bununla cümlenin bittiği ve yeni bir cümlenin başlayacağı belirtilir. Noktadan sonra başlayan yeni cümlenin ilk kelimesine büyük harfle yazılır. Kısaltma yapılabilecek kelimelerin de sonuna nokta konulur. Örneğin: Dr., Cad., İng. gibi. Sıralama belirten sayıların sonuna konur. 1. (birinci) gibi. Tarihlerde gün, ay ve yıl belirten sayıların arasında, saati yazarken saat ve dakika belirten sayıların arasında yer alır. Maddelere ayrılmış bir yazının maddeleri gösteren yazı yahut harflerin sonuna da nokta işareti konur. Nokta, matematikte çarpı işareti olarak da kullanılır. İnternette genel ağ adresi nokta işareti kullanılarak yazılır.

Virgül (,): Eş görevli kelimelerin ve sıralı cümlelerin sıralamasında aralarını ayırmak için kullanılır. Uzun bir cümlenin öznesini belirtmek için kullanılır. Virgül, cümlelerde kurulan ara sözlerin başına ve sonuna da konur. Pekiştirmek için kullanılan söz tekrarlarında kullanılır. Cümle içerisinde eğer bir alıntı cümle varsa ve tırnak işareti konulmamışsa virgül kullanılır. Evet, peki, tamam gibi cevap niteliği taşıyan sözcüklerin sonuna konur. Hitapların, seslenişlerin ve işaret zamirlerinin sonuna konur. Matematikte kesirleri ayırmak için virgül kullanılır.

Noktalı virgül (;): Bu noktalama işareti  ile virgülle ayrılmış olan takım ve türler birbirinden ayırılır. Virgüllü sıralı cümleler de kullanılır.

İki nokta (:) : Kendisiyle ilgili  açıklama ve örnek verilecek cümlelerde kullanılır. Diyalog olan durumlarda konuşan kişinin adını yazdıktan sonra iki nokta işareti kullanılır. Edebi içerikli eserlerde konuşmaya geçmeden önceki durumlarda kullanılır. Bölme işareti olarak matematikte kullanılan iki nokta, internette ise genel ağ adresi yazımlarında ''http''den sonra kullanılır.

Üç nokta (...) : Anlatılan cümle mana bakımından eksik kaldığında cümlenin sonuna üç nokta konur. Kaba, küfür içeren yahut söylenilmek istemeyen kelimelerde kullanılır.  Başka bir yerden alıntı yapıldığında cümlenin söylenmeyen  yerleri, başı yahut sonu üç nokta ile geçiştirilir. Bir şey anlatımda sözü yarıda kesip gerisini okuyucunun algısına bırakmak için kullanılır. Karşılıklı diyaloglarda söyleyecek sözü olmadığında susma anlamında da üç nokta kullanılır.

Soru işareti () : Soru sorma amaçla kullanılan soru eklerinin yahut soru eki olmadan soru sorulan cümlelerin sonunda kullanılır.

Ünlem işareti (!) : Tepki ve duygu belirten cümlelerde, uyarı ve hitaplarda, alay ve kinayeli sözcüklerde kullanılır. Ünlem işareti cümlenin sonuna konulacağı gibi tepki, hitap,  duygu ve alay içeren sözcüklerden hemen sonra da kullanılabilir.

Uzun çizgi: Yazıda konuşma içeren satırların başında kullanılır. Eğer konuşma tırnak içerisine alınacaksa uzun çizgi kullanılmaz.

Kısa çizgi (-): Satır sonlarında yarım kalan kelimeleri ayırırken satır sonuna kısa çizgi konur. Cümle içerisinde kullanılan ara cümlelerin veya kelimelerin başına ve sonuna konur. Kelimeleri eklerine, köklerine ayırmak için kullanılır. Kelimeleri hecelerine ayırmak için kullanılır. Matematikte çıkarma işlemi simgesi olarak kullanılır. Eksi değeri olan sayıların başında da kısa çizgi kullanılır. 

Noktalama İşaretleri

Eğik çizgi (/): Şiir dizeleri yan yana yazıldığında aralarına konur. eğik çizgi adres yazımlarında da kullanılır. Bir olayın tarihini  yazarken gün, ay, yıl arasına nokta yerin]]> Ünlem İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/unlem-isareti.html Thu, 29 Nov 2018 09:11:32 +0000 Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cümleler arasına parantez içine alınarak konur. Ünlem az önce belirtilen am Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cümleler arasına parantez içine alınarak konur. Ünlem az önce belirtilen amaçlar doğrultusunda soru işareti ile birlikte kullanılabilir. Ünlem işareti ünlem bildiren kelimeden hemen sonra ya da kelimenin yer aldığı cümlenin sonunda kullanılabilir. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. 


Ünlem İşaretiÜnlem İşareti ile İlgili Örnekler:
 • Öff!, Vay benim güzel anam!, Ya öyle mi!, Eller yukarı!
 • Bu sevimli (!) çocuk, yaramazlar kralıdır. 
 • Divan edebiyatının anlam içeriklerini kavrayamayan ince zekalılar (!), bu edebiyatın liselerde okutulmasının gereksizliği üzerine ahkam keser dururlar. Oysa dünyadaki klasik edebiyat metinlerini okumak ve anlamak gerçekten zordur. 
 • Klasik müziği de, arabeski de aynı zevk ile (!) dinlermiş. 
 • Of! Ne zalim bir dünya imiş.
 • Ah, bir daha görebilseydim seni dünya gözü ile!
 • Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! (Atatürk)                                                                                                                            
]]>
Ay Yıldız İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/ay-yildiz-isareti.html Fri, 30 Nov 2018 03:36:11 +0000 Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağında bulunan ay yıldız işaretidir. Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağında bulunan ay yıldız işaretidir. Bu işaretlerde kullanılan ay sembolü genel olarak, ayın hilal şekli olarak kullanılır. Tabi ki bu işaretin kullanıldığı her alanda farklı anlamları ve biçimleri olabilir. Bu işaret sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağında bulunmuyor. Bir çok İslam ülkesi ve birçok Türk ülkesinin bayrağında bu işaret bulunur. Define işaretlerinde ise ay ve yıldız işaretleri çoğunlukla birbirinden ayrı şekilde bulunurlar.

Ay Yıldız İşaretiTürk Bayrağındaki Ay Yıldız

Türk bayrağındaki ay yıldız işaretinin sembolik olarak anlamı için günümüzde birçok teori öne sürülmüştür. Bir görüşe göre, Türk bayrağındaki hilal işareti İslamiyeti sembole ederken, yıldız işareti ise Türklüğü sembole eder. Aynı zamanda kırmızı renk ise toprağa karışmış olan kanı sembole eder. Başka bir görüşe bakılacak olursa, ay ve yıldız işaretleri geçmişte Orta Asya bölgesinden gelen Türklüğü sembole ederken, kırmızı olan zemin ise vatanı temsil eder. Bir başka görüşe göre, Osmanlı Devleti Bayrağı' nın değiştirilmiş olan bir versiyonu olarak nitelendirilir. Diğer görüşlerden biri de, yarım ayın yenilenmeyi, yıldızın Türklüğü temsil ettiğini söyler. Başka bir görüşe göre, savaşta ölen askerlerin kanlarından oluşan kan gölüne yansıyan ay ve yıldızın görüntüsüdür. Başka bir düşüncede ise, yıldız demokrasiyi, eşitlik ve aynı zamanda özgürlüğü, hilal işareti ise İslamiyeti temsil eder.

Yıllar boyunca, Türk bayrağında bulunan ay yıldız işaretleri hakkında tartışmalar yapılmıştır. Bu işaretin daha önceden Bizans tarafından kullanıldığı söylenip, Türk bayrağının Bizanslılardan alındığı ispatlanmaya çalışılmıştır. Bu işareti Bizanslıların kullanıyor olması şaşırtıcı bir durum değildir. Bu işaretin kökeni Bizanslılardan çok daha önceye dayanır. Hatta insanlık tarihi kadar eski olduğu bile söylenebilir. Bu işin güzel yanı ise şudur: Türkler bu işareti kendilerine sembol edindikten sonra bütün İslam ülkeleri bu işareti kendilerine bir sembol olarak kabul etmişlerdir. Durum böyle olunca da başta Osmanlının düşmanları olan bütün Türk ve İslam karşıtı ülkeler bu işaretten uzaklaşmıştır. Bundan dolayı artık ay yıldız işareti tamamen Türklerin sembolü haline gelmiştir.

Yıldız işareti, insanlık tarihi kadar eskidir denilebilir. Bilinen tarihin başından beri insanoğlu kozmik sırlara ulaşamadığında onlara kendi düşünceleriyle anlamlar kazandırmıştır. Tarihi ''Mu'' ya ''Atlantis''e dayanmış olan veya eski mısır uygarlığına uzandığı bilinen sekiz köşeli olan yıldızı Selçuklu mimarisinde de rahatlıkla görebiliriz. Beş köşesi olan yıldız işaretinin de ateş, su, toprak ve hava gibi elementlerden oluşan insanı simgelediği söylenmektedir. 
]]>
Kısa Çizgi https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/kisa-cizgi.html Fri, 30 Nov 2018 16:11:59 +0000 Kısa Çizgi, noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Türkçeye Fransızca bir kelime olan tire sözcüğünden gelmiştir. Kısa çizginin diğer adı da tiredir. Kısa çizginin kullanıldığı yerler şunlardır: Kısa Çizgi, noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Türkçeye Fransızca bir kelime olan tire sözcüğünden gelmiştir. Kısa çizginin diğer adı da tiredir. Kısa çizginin kullanıldığı yerler şunlardır:

 • Kısa çizgi bir cümle yazarken satır sonuna gelindiğinde yazılan kelimenin sığmadığı zaman, kelimenin sığmayan kısmının önüne atılır ve kelimenin devamı bir alt satıra yazılır.

Örneğin; Ali ödevlerini zamanında bitirip; dışarıya oyna-

maya çıktı.

 • Bir cümlede verilen sözcüklerin köklerini, eklerini ve gövdelerini birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır.

Örneğin; dur-ak, gel-iş.

 • Tümce içerisinde verilen ara sözler ve ara tümceler vardır. Bunları ayırmak için kullanıldıkları sözlerin ya da ara tümcelerin hem başına hem de sonuna konur ve birleşik yazılır. 

Örneğin; Ayşe Hanım- üst komşumuz- çok kirli bir kadındır.

 • Eylem yapma eklerinin başına ve sonuna konur. Aynı zamanda isim yapma eklerinin de başına ve sonuna konulur. 

Örneğin; -den, -la, -tır…

Kısa Çizgi

 • Fiillerin köklerini ve gövdelerini belirtmek ya da göstermek için kullanılmaktadır. 

Örneğin; ver-, al-, okut-, yazdır-…

 • Kelimeler arasında ile, ve,  -e …-dan manalarını vermek için sözcüklerin veya sayıların arasında kullanılmak için gösterilir. 

Örneğin; Fen-Edebiyat Fakültesi, Malatya-Elazığ yolu, Türk-İngiliz ilişkileri, 15.10-16.10, Galatasaray- Beşiktaş karşılaşması, 1918-1920, İkinci Dünya Savaşı, Türkçe-İngilizce Sözlük vb.

 • Heceleri belirtmek veya göstermek için kullanılır. Özellikle okuma yazma öğrenildiği zamanlarında. 

Örneğin; A-li to-pu at. A-raş-tır-ma…

Not: Tümce içerisinde sayı isimlerinin tekrar edilmesinde araya kısa çizgi konulmaz. Dört  beş kişi burada. Üç üç beş yıl.

 • Matematiksel alanda dört işlemden bir tanesi olan çıkarma işleminin yerine kısa çizgi yazılır. 

Örneğin; 10 – 5 = 5 vb

 • Matematikte sıfırdan sıfırdan küçük ya da az olan değerleri göstermek için kullanılmaktadır. 

Örneğin; -1°C

]]>
Ve İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/ve-isareti.html Sat, 01 Dec 2018 00:56:11 +0000 Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "&" şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "&" şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne sıkça değişen ve işareti, günümüze bu şekilde gelmiştir. Ayrıca şu an günümüzde kullanılan bu "&" sembolünü şimdi ki  "e" ve "t" harfleri ile karşılaştırırsak bu işaretin oldukça farklılaştığını görebiliriz. Yüksek ihtimalle bu harflerin değişmesinin nedeni estetik kaygılardan dolayıdır.

Ve işaretinin kullanımı ve geçmişi

Eski Roma dönemine kadar uzanan ve işareti, Roma Döneminin ilk zamanlarında  büyük "E" işareti ve "t" işaretinin birleştirerek kullanılmıştır. Roma döneminde Pompei'deki duvar resimlerinde de bu işarete rastlanmıştır. 8.yüzyıl itibariyle bu işaretin kullanımı oldukça fazlaca yaygınlaşmıştır. Ve sözcüğünün oldukça sık kullanımı da bu işaretin kullanımını arttırmıştır. Yakın zamanda ABD alfabesinde son harf olarak kullanılan ve işareti, İngiliz alfabesinde 27. harf olarak kullanılmaktadır.Ve İşareti 

Türkçede ise ve işareti kullanılmamaktadır. Bu işaretin yerine "ve" sözcüğü kullanılır. Özellikle bu sembol internetin yaygınlaşması ile kullanılmaya başlanmıştır. İngilizcede ise "and" kullanılır. SMS dilinde ise ve işareti kullanılır. Örneğin, Mr.& Mrs. Jones gibi kullanımlara sıkça rastlanmaktadır. Genellikle bilgisayarda shift-6, shift-7, shift-8 kombinasyonları yaparak ve işareti oluşturulabilir.
]]>
Denden İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/denden-isareti.html Sat, 01 Dec 2018 23:43:32 +0000 Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek i Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır. 

Denden işaretinin tarihçesi;
Yüzyıllar öncesinde noktalama işaretleri kullanılmıyordu hatta gerek dahi duyulmuyordu. konuşma sırasında da konuşmanın gidişatına göre devam ediliyordu ancak yazılı kitabeleri okumak oldukça zordu cümleler boşluk koyulmadan yazılıyordu. M.Ö 3.yüzyılda Yunan uygarlığının kütüphanesinin başında bulunan Aristofenes'in öncülüğünde noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır. Matbaanın icadıyla dahada yaygınlaşmıştır.

Denden İşaretiDenden işaretinin kullanım alanları;
Günlük yazışma dilinde de çokça kullanılan bu işaret sıkça karşımıza çıkar. 
a. 1999 yılı
b. 2000 "
c. 2001 " gibi.

Eğer devam eden benzer sözcükler arasına farklı bir sözcük girerse, denden işaretini kullanmadan sözcüğü tekrarlamak gerekir. Bu durum anlam karışıklığına, anlatım bozukluğuna yol açabilir.

Denden işaretinin kullanım amaçları;
Bu işaret diğer noktalama işaretlerinden farklı olarak hayatı kolaylaştırmaya ve zaman kazandırmaya yardımcı olur. Aynı sözcüklerin tekrar tekrar yazılma işleminden kurtarır. 

Denden işareti şekil olarak çift tırnak işaretiyle karıştırılmaktadır. Çift tırnak işareti denden işareti gibi aynı sözcüklerin tekrar edilmesi yerine kullanımı değil başkasından yapılan alıntıların değiştirilmeden aktarılması sırasında kullanılır.
]]>
Kuyruklu A https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/kuyruklu-a.html Sun, 02 Dec 2018 01:04:31 +0000 Kuyruklu A; Güzel harf de denilen bu harf, Türk Dil Kurumu'nun kuyruklu a veya çengelli a kullanımlarını önerdiği @ (at) işaretinin kelime anlamını ne kadar doğru biliyoruzKuyruğu tepesinden dolaşan bu küçü Kuyruklu A; Güzel harf de denilen bu harf, Türk Dil Kurumu'nun kuyruklu a veya çengelli a kullanımlarını önerdiği @ (at) işaretinin kelime anlamını ne kadar doğru biliyoruz

Kuyruğu tepesinden dolaşan bu küçük "a" harfi, günümüzde internetle beraber en çok kullanılan işaretlerden birisi olmuştur. İşaretin gerçek orijinali tam olarak bilinmemekle beraber birçok varsayımlar üzerinde farklı görüşler de vardır. Dünya üzerinde genel kabul görmüş ortak bir isminin olmaması da çok enteresandır. Bazı ülkelerin dillerinde kabul gören adları farklılaşarak değişik anlamları da barındırmaktadır. Örneğin, İngilizce 'deki ismi at sign'dır. Bu sembole Almanlar at zeichen, İspanyollar arroba, Fransızlar arobase, adlarını kullanmıştır. Türk Dil Kurumu çengelli a veya kuyruklu a olarak kullanılmasını ifade etmiş ve müfredatına eklemiştir.

@ sembolü bazı ülkelerde de şekil olarak değişik hayvanlarla benzetilerek özdeşleştirmişlerdir. Flemenkçe de apestaart (maymunun kuyruğu) deniyor, İsveççede snabel-a (filin kuyruğu ile beraber A harfi) deniyor.  İtalyanca'da ise chioccilina (küçük salyangoz) denilmektedir. Diğer Ülkelerde ise, farenin kuyruğu, uyuyan kedi, ördek, köpek, kurtçuk gibi lakaplar ve değişik adlar kullanılıyor.

İnternet erişimi olan Dünya'daki insanların %99'unda adres veya telefon numarasının bir çeşit karşılığı olan e-posta (e-mail) adresini kullanmaktadır. E-posta adresi iki bölümden oluşmakta ve bu elektronik posta adresini, @ sembolü ikiye ayırır. @'den önceki kısmı kişisel adı, sonraki kısım ise internet servis sağlayıcının adını belirtmektedir. 

@ sembolünün orijinali çok bilinmeyenli denklem gibi, ama yine de rivayetlere göre iki hikaye ile farklı görüşteki yazıları da karşımıza çıkıyor.
Kuyruklu ABirinci hikayeye göre, @ sembolü Ortaçağ keşişlerinin yorgun elleri ile şekillenmiştir. Matbaanın icadından önce keşişlerin genellikle din konulu olan kitapların her bir kopyalarını elle yazıyordu, bu uzun ve yorucu işi sadece keşişler yapıyordu. Tarafına, doğru, halinde, içinde, yanında, üzerinde, gibi çeşitli birçok anlama gelen, Latince "ad" kelimesinden türetilen "at" kelimesi her ne kadar kısa bir kelime olsa da kitaplarda çok sık tekrar ediliyordu. Sonunda yapılan işten bunalan keşişler tek el hareketi ile "t" 'yi "a" 'nın üzerinden sola doğru kaydırarak @ şekline çevirmişlerdir.

İkinci hikayeye göre, @ sembolü "amphora" kelimesinin kısaltılmasıydı. O dönemlerde "amphora", baharat ve şarapların taşındığı küplerin ölçüm birimiydi. Giorgio Stabile isimli İtalyan araştırmacı yazar 1492 tarihli Latince - İspanyolca sözlükte "amphora" 'nın bir ağırlık ölçüsü olan "arroba"ya dönüştüğünü kaydetti. İspanyolların hala @işaretini "arroba" diye isimlendirmelerinin sebebi de burdan kaynaklanmaktadır.
Stabile ayrıca, Floransalı Lapi'nin 1536'da kaleme aldığı bir mektupta @ işaretini kullandığını kayıtlar altına alarak tespitini netleştirdi. Sembol aynı zamanda, uzak mesafelerdeki ticareti belirtmek için de kullanılıyordu. Ancak 18. yüzyılda kullanılışı birim başına bir fiyatı göstermek için şekillenmişti.

1885 yılında, yazı makinelerinin ilk örneği olan @ sembolü Underwood'un klavyesinde kullanılmıştır. E-posta adresinin bir parçası olarak ise 1977 yılında ilk olarak Roy Tomlinson tarafından kullanılmıştır. Tomlinson'un @ sembolünü kullanmasındaki amacı ise kimsenin adında bulunmayan ve karışıklık yaratmayacak bir işareti kullanmaktı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı için çalışan Ray Tomlinson, Dünyada'ki ilk interneti kurmakla görevli bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu. Süper bilgisayarlar ve bir çok çalışmalara sahip olmasına rağmen, insanlığa bıraktığı en büyük miras tartışmasız ki e-mail'dir...
]]>
Yüzde İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/yuzde-isareti.html Fri, 08 Mar 2019 21:21:26 +0000 Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti, sayısal verilerde, ve sayısal ver Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti, sayısal verilerde, ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektöründe karını, zararını, indirimini, oranını gösteren bir noktalama işaretidir.  Bu işaretten türeyen bir diğer işarette binde işaretidir. Yüzde terimi, bir bütünü yüz eşit parçaya bölmek demektir. Parçaların bir tanesini kaça aldığımızı yada sattığımızı gösterir. Yüzde işareti sayılar ile yazılırken boşluk bırakılmadan yazılır.

Ülkemizde yüzde işareti sayılardan önce kullanılırken İngiltere'de bu durum tam tersi sayılardan sonra kullanılır. 

Yüzde işaretinin kullanıldığı yerler;
 • A sayısının %B kadarını bulmakta,
 •  A * B ve % yüzde işareti kullanılarak gösterilir.
 • Herhangi bir A saıyısının B kadar değerini bulmak için A sayısıyla toplanmasında,
 • Herhangi bir A değerinin %B kadar olan miktarını bulmada eksiltmede yada arttırmada kullanılır. 
Yüzde işareti, günümüz koşullarında birçok kullanım yerleri vardır. teknolojide bir çok cihazda kullanılan yüzde işareti cihazlarda kısayollar da kolay kullanılabilmesi için sembolü ile eklenmiştir.

Yüzde işaretinin kullanıldığı cihazlar;
 • Hesap makinelerinde,
 • Bilgisayarların klavyelerinde,
 • Bilgisayarda kullanılan excel gibi formüllü muhasebe programlarında kullanılmaktadır. 
Yüzde kavramı, her türlü parçalanabilir ürünlerde kullanılır. Yüzdeler matematikte kesirleri yazmanın başka bir şeklidir. Hem daha kolay anlaşılır, hemde daha pratik bir yol olduğundan hesaplamalarda ve yazımda kolaylık sağlar. Yapacağınız ticari işlemlerde için kullanılan yüzde işareti, o ürünün kıymetini, miktarını ve ağırlığını yüzde üzerinden hesaplayarak yada bir alt terimi binde üzerinden hesaplayarak bulunmasıdır. Bu gibi durumlarda kullanılan yüzde işaretine, yüzde hesabı kuralı denir. 

İstenilen her oranı genişletmede veya sadeleştirmede kullanılır. Her yüzde oranı, kesir ve rasyonel sayı olarak yazılabilir. Yüzde olan bir değeri daha küçük parçalara ayırmak istediğimizde on ile çarparak bin parçaya bölebiliriz. 

Yüzde hesaplarında üç temel eleman vardır. 
Bunlar;
 • Temel sayı, 
 • Yüzde oranı,
 • Yüzde payıdır. 
Yüzde işareti, günümüzde anaparanın bir başkasına kullandırılarak paranın işletildiği ve belirli oranlarda faiz (yani para kazandırdığı) yöntemlerde de kullanılır. 

Faiz, herhangi bir kuruma yada kişiye verilen ödünç paranın belli bir süre kullanımından sonra ya tek parçada yada taksitlere bölünerek paranın alınmasına faiz denir. Bu tür faiz hesaplamalarında sistem dörde ayrılır.

Faiz hesaplarının kolları;
 • Anapara,
 • Faiz,
 • Faiz oranı,
 • Zaman anaparadır.
Bu belirttiğimiz faiz hesapları günlük aylık ve yıllık olarak belirlenebilir. Burada önemli olan faiz tutarını ya ödeyebileceğiniz tutarlarda yüzdelemek, yada az faiz ödeyecek şekilde sürede kısaltmalarda bulunmaktır. Çünkü süre uzadıkça yüzde hesaplamalarındaki faiz oranı da zamana oranla yükseltilir.

Birde yüzde işareti bir malın alımı ve satışı sırasında zarara uğramadan ticareti yapabilmek için kullanılır. Böylelikle aldığınız ürünleri kaça aldığınızı ve kaç oranla satarak kar elde edebileceğinizi ve ürünü bitirmek için yapılacak indirimlerin ne kadar olacağını hesaplamada kullanılır.

Yüzde işaretinin en yaygın kullanıldığı halk arasındaki sektör giyim sektörüdür. Satıcı için buradaki ayrıntı, karlı tutar üzerinden %50 indirime gitmesi demek halen anapara üzerinden karlı satış demektir. Alıcı için ise göz yanıltıcı ama sonuç iti]]> Noktalama Kuralları https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/noktalama-kurallari.html Mon, 03 Dec 2018 21:04:37 +0000 Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır. Sözün vurgu ve ton özelliklerini belirtmek için kullanılır. Noktala Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır. Sözün vurgu ve ton özelliklerini belirtmek için kullanılır. Noktalama işaretleri nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kesme işareti, tırnak işareti, tek tırnak, kısa çizgi, uzun çizgi, düzeltme işareti, parantez, köşeli parantez, eğik çizgidir. 

Noktalama Kuralları

Nokta: Anlamca tam cümlelerin sonuna konur. Kısaltmalardan sonra konur. Tarihlerde gün ay yıl arasına nokta konur. Matematikte çarpma işlemi yerine konur.

Virgül: Cümle içinde eş görevli kelimeler arasına konur. Sıralı cümleleri ayırt etmek için kullanılır. Mektuplarda hitap kelimelerinden sonra kullanılır.

Noktalı Virgül: Ögeleri arasında virgül kullanılan sıralı cümleleri birbirinden ayırt etmek için noktalı virgül kullanılır.Bağlaçlar ile bağlanabilen cümlelerde bu bağlaçlardan önce ya da bağlaçların yerine noktalı virgül kullanılır. 

Noktalama Kurallarıİki Nokta: Peşinden açıklama yapılacak ya da örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Tırnak işaretinden önce iki nokta kullanılır. Konuşma çizgisinden önce iki nokta kullanılır.

Üç Nokta: Olaylar, nitelikler ve isimler sayıldıktan sonra ve benzeri anlamında cümlenin sonuna konur. Bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur. Alıntılardan çıkarılmış sözlerin yerine konur. 

Soru İşareti: Soru bildiren cümle yada kelimelerden sonra konur. Bilinmeyen bilgilerin yerine konur. Kesin olmayan bilgilerin yanına parantez içine alınarak konur. 

Ünlem İşareti: Ünlem cümlelerinde ünlem anlamı veren kelimelerden sonra ünlem işareti konur. 

Kesme İşareti: Özel isimlerin aldığı çekim eklerinden önce kesme işareti kullanılır. Büyük harfler ile yapılan kısaltmalardan sonra kesme işareti kullanılır. 

Tırnak İşareti: Başkasından alınmış bir sözün başına ve sonuna konur. Bir yazıda geçen eser isimlerini tırnak içine alınır. 

Tek Tırnak: Bir alıntı içinde başka bir alıntı var ise içteki alıntının başına ve sonuna tek tırnak konulur. 

Kısa Çizgi: Satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerden bölününce bölünen yere konulur. İki adın, grup ortaklığını göstermek için kullanılır.

Uzun Çizgi: Bir yazının içinde konuşan kişilerden her birinin sözlerinin başına konur. 

Düzeltme İşareti: İnceltmek ve uzatmak için kullanılır. Yazılışları aynı anlamları farklı olan sesteş kelimelerde anlam bulanıklığını önlemek amacı ile kullanılır. 

Parantez: Anlam ilişkisi bulunan kelimelerde kullanılır. Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketini durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. 

Köşeli Parantez: Parantez içine alınmış olan bir açıklama için yeniden bir açıklama gerektiğinde köşeli parantez kullanılır. 

Eğik Çizgi: Tarihlerde gün ay ve yılın arasında kullanılır. Düz yazı içine alınan ve yan yana yazılan beyitlerin arasına konur.
]]>
Noktalı Virgül https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/noktali-virgul.html Tue, 04 Dec 2018 06:02:30 +0000 Noktalı virgül, İşareti ( ;) bu şekilde yazılır ve bir noktalama işaretidir. Genellikle kendi içerisinde virgül ile ayrılmış grupları birbirinden ayırmada, sıra cümleleri birbirinden ayırmada; virgülden daha kuvvet Noktalı virgül, İşareti ( ;) bu şekilde yazılır ve bir noktalama işaretidir. Genellikle kendi içerisinde virgül ile ayrılmış grupları birbirinden ayırmada, sıra cümleleri birbirinden ayırmada; virgülden daha kuvvetli; noktadan ise, daha zayıf bir duraksama işaretidir. Noktalı virgül kendinden gelen işarete bitişik yazılır. Sonraki sözcükle arasına ise boşluk konur. Noktalı virgülden sonra gelen kelime özel isim ise büyük harfle değilse küçük harfle başlar. 

Noktalı virgül kullanımı çok olan bir işaret değildir. Nedeni ise virgül ile çok karıştırılmasıdır. Çoğunlukla konması gereken yere hep virgül konur. Ama anlam bakımından noktalı virgül işaretinin verdiği o duraksama hissini virgül veremez ve anlamca yetersiz kalır. Noktalı virgülün mantığı nokta işareti ve virgül işareti arasındaki işlevini belirtmektir. Nokta işareti iki cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılır virgül eş görevleri üstlenen kelimeleri ayırmakta kullanılır. Fakat fiilimsi olmadan oluşacak bu cümleler cümlenin yapısını basitleştirir. Cümledeki anlatımın daha güçlü olması ve aktarımın cümle içerisinde doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için noktalı virgül kullanılır. Noktalı virgül işareti cümle içerisinde önemli bir bağlama sahiptir. 

Noktalı virgülün cümleler içerisindeki kullanım alanları;Noktalı Virgül
 • Cümleler içerisinde türleri ve takımları bakımından virgülle ayrılan kelime gruplarını birbirinden ayırmada kullanılır. Örneğin ülkeleri Türkiye, Amerika, İngiltere; Ankara, New york, Londra gibi.
 • Öğeleri arasında virgülle ayrılan sıralı cümlelerin  birbirinden ayrılması için kullanılır. mutluluktan,heyecandan içim içime sığmıyor; haykırmak, kahkahalar atmak istiyorum gibi.
 • İki kelimeden fazla eşdeğer kelimeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konulabilir.
Noktalı virgül, kendisinden sonra açıklaması yapılacak olan veya örneklerle sıralanacak sözcüklerin sonuna konmaz. bu görev iki noktanın görevidir. Noktalı virgül, kullanılan cümlelerde (çünkü, ancak, fakat kelimeleri yerine de geçebilir ve bu kelimelerin kullanılmaması cümlenin yapısını etkilemez. 
]]>
Tilde https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/tilde.html Wed, 05 Dec 2018 01:00:48 +0000 Tilde,  İspanyol alfabesinde kullanılan ve harfin üzerine konulduğunda onun “ny” olarak  okunacağını belirten işarettir. Çoğunlukla N harfi üzerinde kullanılır. El niño ' nun telaffuzunu "el ninyo" olarak değiştirir. Tilde,  İspanyol alfabesinde kullanılan ve harfin üzerine konulduğunda onun “ny” olarak  okunacağını belirten işarettir. Çoğunlukla N harfi üzerinde kullanılır. El niño ' nun telaffuzunu "el ninyo" olarak değiştirir. İhmali, anlam değişikliğine yol açar. Örneğin, "pena", kelimesi ceza  anlamına gelirken, "peña", kaya anlamına gelmektedir.

Sembol olarak  “~” şeklinde belirtilir. Bunun dışında, excel üzerinde formüllerde özel karakteri hesaplamada kullanılır. Server üzerinde ise kullanıcı sayfalarını belirlemek için kullanılır .

Tilde

ALT Tuşuna basılı tutarken, aynı zamanda klavyenin 0126 tuşlarına basıp, her iki tuş aynı anda bıraktığımızda  tilde ( ~ )   işareti çıkar .

Başka bir şekilde  tilde ( ~ ) işaretini oluşturmak için ise,  karakter Eşlemi kısmından  Başlat - Tüm programlar - Donatılar  - Sistem Araçları - Karakter eşleminden 007E kodu bularak çıkartabilirsiniz.

]]>
Noktalama İşaretleri Anlamları https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/noktalama-isaretleri-anlamlari.html Wed, 05 Dec 2018 21:42:58 +0000 Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktala Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. Günümüz Türk alfabesi harflerinin kökeni latin harflerinden oluşur, kullanmış olduğumuz bir çok noktalama işareti ise Osmanlı, Fars ve Arap alfabesinden alınmıştır. 

Yazının söz gibi anlaşılması ve okunabilmesi için kullanılan işaretlere (im) noktalama işareti denir. Noktalama işaretleri yazının daha anlaşılır ve kolay okunmasını sağlar. Yazının sadece düz cümle değil, duygu ve düşünceyi de aktarması noktalama işaretleri sayesinde olur. Söz uçar, yazı kalır. Cümlesinde olduğu gibi yazının kaynak kişi tarafından hedef kişiye aktarmak istediği mesajın tam ve anlaşılır olarak aktarılması için noktalama işaretlerinin eksiksiz kullanılması gerekir. 

Noktalama İşaretleri AnlamlarıNoktalama işaretleri ne anlama gelir
 • Nokta (.) cümle sonlarına konur. Örneğin, Bu gün Ali okula gelmedi. cümlesinde cümlenin bittiğini haber verir. Noktanın kullanıldığı bir diğer yer kısaltmanın bitimidir. Örneğin,  T.C. Gn. Md. Şti.  kelimelerinde olduğu gibi kısaltmayı bitirici işaret anlamı taşır. Nokta; gün, ay ve yıl aralıklarında da kullanılır. Örneğin "01.01.2016" tarih yazımında aralıkları bölmek için kullanılır. Bir başka nokta kullanım yeri Matematik işlemlerinde çarpı işareti olarak kullanılır. Bu örnek ise 12x5 yerine 12.5 şeklinde nokta kullanılır. Yine matematikte sıra bildiren sayıların sağ yanına konur. Örnek 3. bu şekilde kullanım hem sayının şık olarak kullanımına olanak verirken, hem de rakamın cümle eki ile kaynaştırılması sağlanır. Yani 3'üncü şeklinde okunmasına olanak tanır. Nokta, bundan başka saat gösterimlerinde saat ve dakika arasına konur. Örneğin 03.30 zaman gösteriminde olduğu gibi kullanılabilir.
 • Virgül (,) Cümle içinde peş peşe yazılan benzer görevli sözcük grupları ve sözcük aralarında kullanılır. Örneğin Yarın okula giderken şapka, şemsiye ve mont götürmeyeceğim. Cümle gruplarına örnek vermek gerekir ise;  Annem okuldan aldı, çarşıya beraber gittik. Cümlesi virgül kullanımı için düşünülebilir. Buna benzer başka bir örnek; Saygıdeğer halacığım, sizi merakla bekliyorum. cümlesinde virgül kullanılmalıdır. Virgülün bir başka kullanım alanı ise özne bitiminde kullanımdır. Örnek Ayşe. yarın okulda olacak. Başka bir kullanım yeri özel cümlelere bağlı bir ek var ise; ekin özel cümleden ayrılması için kullanılır. Örneğin Akrabaları, Almanya'dan geldi. cümlesinde yukarıdan kesme işareti görevi görür. Aynı zamanda özel isimler cümle içinde ve dışında büyük harfle başlar.
 • Tırnak işareti (") Cümle içinde özel bir anlam içeren cümle öbekleri tırnak içine alınır. Yazı için de bir çok yerde kullandığımız tırnak işareti örnek olarak değerlendirilebilir.
 • Soru işareti () Cümleler, soru olarak sorulduğunda fiilden sonra konur. Örnek vererek açıklarsak eğer Yarın nereye gidiyorsun cümlesinin sonunda kullanıldığında soru sorulduğu, cevap beklendiği anlaşılır.
 • İki nokta üst üste (:) Bir sözcük veya kelimeden sonra açıklama yapılacak ise iki nokta üst üste konur. Örneğin " Hafta içi çalıştığın günler: Pazartesi, çarşamba, cuma.  İki nokta üst üstenin bir başka kullanıldığı yer, Meryem'in söylediği söz şöyleydi: iki gün sonra oradayım. cümlesinde olduğu gibi kullanımıdır. Ayrıca matematikte iki rakam arasına konulduğunda bölme işareti anlamı taşır. Örneğin 20:4 işleminde olduğu gibi kullanılabilir.
 • Kısa çizgi (-), bir başka ismi Tire'dir. Yazım işlemi yaparken satıra sığmayan kelimeler satır sonuna sığmıyor ise: kısa çizgi kullanılarak satır sonlandırılır. Kelimeye alt satırdan yazmaya devam edilir. Bununla birlikte kelimeler hecelere ayrılmak isteniyor ise: Ke-li-me-ler buna örnek olabilir. T]]> Ters Soru İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/ters-soru-isareti.html Thu, 06 Dec 2018 07:39:10 +0000 Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti () cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır

  Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti () cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olmadığı zaman makalede soru işareti () varlığını vurgulamak amaçlı kullanılır.  

İspanyolca'da, benzer cümlenin/kelimenin manası tonlamaya yönelik değişeceği için; okuyucuyu cümlenin başında soru varlığını tonlaması yapması konusunda uyarmak için kullanılır. Normal noktalama soru işareti soru manası taşıyan cümlelerde kullanıldığı benzeri belirsizlik anlatan cümlelerde ya da sözcük sonlarında da kullanılabilir. Soru işareti '''' olarak gösterilir.  

 • Bu işaret soru varlığı bildiren cümlelerin ya da sözlerin sonuna konulmaktadır 
 • Ne vakit haneye geleceksin  

Gibi örnek kullanımlar verilebilir. Matematikte ters soru işaretinin anlamı, verilen değer + yada - işaretli ise ters işaretlisi alınacaktır demektir. 

Ters Soru İşaretiBilgisayar klavyesini faydalanarak ters sual işareti ¿ ne türlü yapılır   

Bununla alakalı olarak kolay olarak ipucu vereceğim. bunlardan ilki ¿ kopyalayarak ya da, yada Alt tuşu +168 tuş kombinasyonlarına beraber basarak çıkartabilirsiniz. Alt tuşu +0191 tuşlarıyla çıkartabilirsiniz. Yada Ascii Kod ile karakter eşlemi ile inceleyebilirsiniz. Bildiğiniz benzeri ters soru işareti (¿) klavyede mevcut olmayan bir karakterdir. Windows işletim sisteminde bu karakteri yazmak isterseniz "Alt tuşu +168" tuş kombinasyonu kullanabilirsiniz. Başka bir deyişle klavyede bir parmağınızla "Alt" tuşu basılı tuş takımından 1 6 8 rakamlarını tuşlamalısınız. 

Bir öbür yolda Windows işletim sisteminin kullanıcılarına sunmuş olduğu "Karakter Eşleme" yazılımı. İçerik tipinin sizlere sunduğu öbür pek çok karakterleri de bu yoldan inceleyebilirsiniz. Karakter Eşleme girebilmek için şu yolu izleyiniz, Donatılar > Sistem Araçları listesi > Karakter Eşleme" yöntemini takip edin. Buradan dilediğiniz içerik tipinin dilediğiniz karakterini aşağıdaki butonlar yardımıyla seçip, kopyalayabilirsiniz.

]]> Noktalama İşaretleri Etkinlik https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/noktalama-isaretleri-etkinlik.html Thu, 06 Dec 2018 08:44:29 +0000 Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan bir tak Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan bir takım etkinliklerdir. Öğrencilerden uygulanması istenilen noktalama işaretleri etkinleri sayesinde hem öğrencinin kuru bilgiyi işlemesi açısından ve hemde ezber yapmak yerine pratik bilgilerini uygulaması noktasında oldukça etkili olan etkinliklerdir. Bu etkinliklerin genel itibariyle yapılış amacı noktalama işaretlerini öğrencilere sevdirerek öğretmenin yanı sıra aynı zamanda da noktalama işaretlerine ek olarak yazım ve imla kuralları da etkinliklerin içerisinde yer alır. Çünkü iyi bir Türkçenin daha uygun alanlarda sözlü ve yazılı ifadelerde doğru bir şekilde kullanılması için hem noktalama işaretlerini iyi bilmek ve hem de imla ile yazım kurallarına hakim olmak şarttır. Aksi halde Türkçe dilinin yapısına uygun olmayan ifadeler kullanıp Türkçenin giderek bozulması, değişmesine, kurallarının önemsenmemesi sebep olur ki bu durumda kamusun yani dilin ehemmiyetsizleştirilmesi noktasında atılmış bir yanlış adım olur. Bu yüzden dilimize önem vermeli yazım, imla ve noktalama işaretlerine dikkat etmemiz gerekmektedir.

Yapılan bu noktalama işaretleri etkinliklerine öğrencilerden istenen doğru bir şekilde hangi noktalama işaretinin kullanılması gerektiğini öğretebilmek ve hatası var ise hazırlanan noktalama işareti etkinliğinin son kısmına eklenen cevap anahtarı yardımıyla da en son yapmış olduğu yanlışları kontrol etmesi sağlamaktır. Bu sayede öğrenci hatasını anlayıp noktalama işaretlerinin nerelerde doğru bir şekilde kullanıldığını rahatlıkla öğrenmiş olacaktır. Bu etkinlikler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birkaç husus söz konusudur. Bunlar

 • Etkinliklerin sıkıcı olmaması gerekir.
 • Yapılan etkinliğin öğrencinin bilgi seviyesine ve yaşına uygun etkinlikler olması gerekmektedir. Yani her dereceye göre farklı kategorilere ayrılarak öğrencilere uygulanması gerekmektedir.
 • Etkinliklerin gayet anlaşılır olan yalın bir dilinin olması gerekir.
 • Noktalama işareti etkinliğinin son kısmında ise cevap anahtarının bulunması gerekir.
 • Öğrenciden istenilen boşlukları doldurmadan önce bazı açıklamalar yaparak ne yapması gerektiği hakkında detaylı bir bilgi verilmesi gerekmektedir.

Noktalama İşaretleri Etkinlik

Noktalama işareti etkinliği örneği

8. sınıflar için noktalama işareti uygulaması örneği

1. Aşağıdaki noktalama işaretleri ile ilgili bilgilerden doğru olanlar için parantezle belirtilen boşluğa (D) yanlış olanlar için ise (Y) koyunuz.

 • Tırnak içine alınmamış bir aktarma cümle varsa, bu cümlenin bitiminde virgül (,) kullanılır. (  )
 • Cümle değeri taşıyan anlatımların sonuna iki nokta (:) konur. (  )
 • Büyük harfle yapılan kısaltmalardan sonra nokta (.) konur. (  )

2. Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere uygun olan noktalama işaretlerini koyunuz

 • Bir şey söyleyeceğim ( ) ( ) Hayat her zaman acımasız değildir ( ) ( ) Bunun farkında olduğumuzda mutluluğu yakaladık demektir ()
 • Dün ( ) öğleye doğru ( ) senin ismini tekrar sayıklamaya başladı ( )
 • Biraz daha indirim yapamaz mısınız ( ) dedi ( )

5. Aşağıdaki parçada boş parantezle ( ) belirtilen yerlere uygun olan noktalama işaretlerini koyunuz.

 • Picasso ( ) ya bir serginin açılışında ( ) ( ) Bu ne biçim balık ( ) ( ) diye sorduklarında ünlü sanatçı ( ) () O balık değil ( ) resim ( ) ( ) yanıtını vermişti ( ) Bugün Picasso ( )nun yapıtlarında kimse yüzgeçleri ( ) pulları ( ) doğadakine benzeyen balı]]> 2 Nokta https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/2-nokta.html Fri, 07 Dec 2018 01:45:30 +0000 2 Nokta, oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Diğer bir adı ise iki nokta üst üstedir. Kullanılan bir metin içerisinde genellikle açıklama yaparken, liste oluştururken ve alıntı cümleleri iç 2 Nokta, oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Diğer bir adı ise iki nokta üst üstedir. Kullanılan bir metin içerisinde genellikle açıklama yaparken, liste oluştururken ve alıntı cümleleri için kullanılır. Bilinen simgesi ise (:) şeklinde gösterilir.

  Yazımı için

  İki nokta, kullanılan metinlerin arasında kullandıktan hemen sonra bir boşluk bırakılması gerekir. Bu işaretin kullanıldığı ifadelerden hemen sonra gelen kelime eğer bir cümle belirtiyor ise büyük harf ile başlaması gerekir. Aksi halde bu işaretin kullanıldığı cümleden sonra büyük harfle başlamak bir hata oluşturur. Örneğin, Şu husus asla unutulmamalıdır ki: Kurallı olarak oluşturulmuş olan cümlelerde her zaman için yüklemi en sonda kullanmak gerekmektedir. İki nokta işaretinin kullanılmasının hemen ardından gelen ifade eğer bir cümle belirtmiyor ise ve ilk kullanılan sözcüğün herhangi bir kural sebebiyle büyük harfle yazılması gerekmiyor ise ifade küçük harf kullanılarak yazılması gerekir. Örneğin; helva yapmak amacıyla birtakım malzemelere ihtiyaç vardır. Bunlar: yağ, un ve şekerdir. 

  2 NoktaKullanım alanı

  Kullanıldığı cümlelerde kendisinden hemen sonra herhangi bir örnek verilecek ise ya da bir takım listeler oluşturulmak isteniliyor ise kullanılan cümlenin sonunda mutlaka iki nokta işareti kullanılması gerekir. 

  Yaşamın anlamını aramak isteyenlerin aklında tek bir soru vardır: Neden yaşıyoruz biz bu hayatta

  İki nokta kullanıldıktan hemen sonra herhangi bir açıklama yapılacak ise cümlelerin sonunda kullanılır.

  Öncelikle kendimi sizlere takdim etmek isterim: Ben ikinci kolordu komutanlığından Astsubay Mehmet Toprak Ölmez.

  Edebi birtakım eserlerde karşılıklı olarak yapılan konuşmalarda, sözü kullanan kişinin kim olduğunu tespit etmek amacıyla iki nokta kullanılır.

  Mustafa Kemal askerlere dönerek şöyle seslendi: Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

  Bunun üzerine askerler gözlerini kırpmadan İzmir'e hareket ederek bütün düşman askerlerini yerle bir ettiler.

  İnternet sitesi için adres yazımında iki nokta kullanılır.

  http://ttk.org.tr

  İki nokta aynı zamanda matematiksel terim olarak kullanılır. Matematikte yer alan dört işlemler arasında bölme işlemi anlamında kullanılır.

  20:5=4

  Yine iki nokta matematikteki oran ya da kesir ifadesi belirtmek amacıyla kullanılır.

  Bizim lisemizde bulunan öğrenci sayısı sizin lisenizde yer alan öğrenci sayısının 3:4 kadardır.

  Not: Türk Dil Kurumu'nun son yapmış olduğu düzenleme sebebiyle dakika ile saat arasında kullanılan iki nokta artık kalkmıştır. Bunun yerine noktalama işaretlerinden nokta kullanılmaktadır. 

  Her zaman olduğu gibi saati unutarak partiye geç kalmıştı. Oysa biz ona 14.00 olduğunda gel dememize rağmen o yine bir saat geç kalıp 15.00 geldi.

  Kutsal metinler için sureler, bölümler ile ayetleri belirtmek amacıyla kullanılır.

  Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. (Fatır 35:18)

  ]]>
  Düzeltme İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/duzeltme-isareti.html Fri, 07 Dec 2018 21:18:22 +0000 Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti  bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten bir diyakritik işaret türüdür. Yerine göre kull Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti  bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten bir diyakritik işaret türüdür. Yerine göre kullanıldığı işlev sebebiyle uzatma işareti ismiyle, karıştırılan bir kavram olan inceltme işareti diye de bilinmektedir. Üzerinde yer aldığı ünlüden önce gelen herhangi bir ünsüz harfi inceltmeye yarar. Kural meydana getirilirken kabul edilen bu yapı genel geçer bir ifade olarak Türkçe dilinde yer almıştır. İnceltme işareti Türkçe, Afrikaanca, İtalyanca, Portekizce, İskoçça, Vietnamca, Slovakça, Rumence, Norveççe, Fransızca, Esperanto, Hırvatça ve Sırpça gibi dillerde ve Japonca ile Farsça’nın Latin harfleri yerine kullanılmasıda diyakritik işaretlerin başında gelmektedir.

  Düzeltme İşareti

  Kullanım alanları

  Düzeltme işareti (ˆ) Türkçemizde sadece sesli harflerin üstün yer alır. Harfin bu sayede uzun okunmasına olanark sağlar. Mesela: Hala biçiminde kullanımı (babanın kızkardeşi anlamında) ile Hâlâ (Sürekli, henüz)birbirinden farklıdır. Teknik bakımdan Türkçe dilinde herhangi bir sesli harfin inceltilmesi mümkün değildir. İnceltme işareti burada sesli harften sonra gelen sessiz harfleri inceltilme yoluna giderek düzeltme yapar. Sesli harflerin hemen üstüne konulması suretiyle yani işaretlenmesiyle hecenin uzamasını sağlayabiliriz. Bu harflerin Alfabetik sıraya göre kullanımında ise kısa olan ünlüler önce gelmektedir. Mesela alem kelimesi düzeltme işareti bulunan âlem kelimesinden daha önce gelmektedir.

  Kullanıldığı harfler

  Â: Hafif ince ve uzun bir a sesidir. Kural bakımından bu inceliğin tam olarak anlaşılabilmesi adına biraz uzatılması şarttır. Mesela: Kâğıt, Âlem  gibi

  Û: Hafif uzatılarak okunması gereken ince olan bir u sesidir. Doğru bir biçimde kullanım adına kural itibariyle biraz uzatılması şarttır. Örneğin: Sûni Mûzip

  Î: Uzatılarak okunması gereken ince olan bir i sesidir. Kullanımda İ harfinde yer alan nokta üzerine bu işâret koyulması sonucunda çift noktalama işareti gerektiğinden ve üst üste gelme durumu sebebiyle yalnızca düzeltme işareti kullanılır ve böylece nokta düşer. Örneğin: Mîde,Millî

  Ê: Türkçede kullanımı bulunmamaktadır. Uzatılarak okunması gereken ince bir e ünlü sesidir. Özellikle Zazaca ve Kürtçe kelimeler de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Türkçede yalnızca birkaç kelimede var olmasından ötürü kullanımı pek öngörülmemiştir. Fakat yine de Türkçede bir iki kelimenin telaffuzu ile bir düşünce edinmemizi mümkündür. Örneğin: Nêyzen, Têlif, Mêmur

  Yazılışları aynı fakat anlamları ile okunuşları birbirinden farklı olan kelimeleri birbirlerinden ayırt etmek adına okunuşları uzun yapılan ünlülerin üzerine bu işaret kullanılır. Fakat bu şekilde uzatılarak çıkarılan kelimeler aslında inceltme maksadının yerine getirilmesini sağlamıştır.

  • âşık: aşk içinde yanan kişiye denir.
  • aşık: eklem kemiği, aşık kemiği kastedilmiştir.
  • âlem: dünya, evren ve acun anlamındadır.
  • alem: bayrak, cami ve minare kubbelerinin üstünde yer alan hilâl kastedilir.
  İki tane istisna örnek ise Katil (öldürme anlamında) ile kadir (değer verme anlamında) kelimeleriyle karıştırılma ihtimali olmasına rağmen katil (a uzun okunur) (öldüren anlamında) ve kadir (a uzun okunur) (güçlü manasında) kelimelerinin bu işaret kullanılmadan yazılması da oldukça yaygındır.

  Nispet i'si

  Nispet anlamında kullanılan i ünlüsünün ismin halleriden belirtme hâli ve de iyelik eki ile veya başka bir kelime ile karışabileceği için nispet i'sinin üst kısmına düzeltme işareti koymak gerekir. Mesela:

  • resmi: "resim"in belirtme hâli anlamında kullanılmıştır. (Şah İsmail'in resmi)
  • resmî: devletle ilgili ya da devletin olan anl]]> Soru İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/soru-isareti.html Sat, 08 Dec 2018 15:33:48 +0000 Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simge Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise “” şeklindedir. Şekli kancaya benzeyen bu işaretin alt kısmında ise noktalama işaretlerinden nokta bulunmaktadır. Noktalama işaretleri arasında önemli bir yere sahip olan bu işaret aynı zamanda geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde yapılan sınavlarda diğer noktalama işaretleriyle beraber soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınava hazırlanan öğrenciler noktalama işaretleri konusunda mutlaka çalışırken soru işaretine de denk gelmektedir. Bu sebepten ötürü noktalama işaretlerini bilmek hem sınavlarda ve hem de yazı dilinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu konuda soru işaretinin yeri de ayrıdır. Çünkü soru işaretinin kullanıldığı alanların dışında soru cümlesi gibi göründüğü halde sonuna soru işareti konulmayan cümlelere de rast gelebilirsiniz. Böyle bir durumda ise soru işaretini koyup koymayacağınız ve eğer koyacaksanız da cümlenin neresine koyacağınızı iyi bilmeniz gerekmektedir. Soru işareti de dahil olmak üzere noktalama işaretlerinin tümünün kullanıldığı alanları bilmek bunun yanı sıra imla kurallarına da dikkat etmek düzgün bir Türkçe konuşma ve yazma dili için oldukça önemli yer tutmaktadır.

   Soru işaretinin Türkçemizde kullanıldığı alanları inceleyelim.

   Soru İşareti

   Soru anlamı ifade eden cümle ya da kelimelerden hemen sonra soru işareti kullanılır:

   Atatürk bana sordu:

   — Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz

   Cevabı bizzat kendi içerisinde olan soru cümleleri için de soru işareti kullanılır:

   Haksız mıyım acaba Liderler arasında hiç Yavuz Sultan Selim gibi olur mu

   İçinde soru anlamı belirten kelimeleri ya da soru eki yer alan ancak anlam itibariyle soru cümlesi olmayan cümleler için ise soru işareti kullanmak yazım yanlışı olur. Soru işareti böyle yerlerde kullanılmaz:

   Beni sen mi ittin, ne yaptın açıkçası tam olarak göremedim. (Soru kelimesi nesneye dahil edilmiştir.)

   Bazı cümleler de yukarıda belirtilen maddenin tam tersi olarak soru kelimesi içermemesine rağmen birer soru cümlesidir. Bunlar için ise soru işareti kullanmak gerekir. Bu cümlelerde genellikle soru anlamı tonlama ve vurgu gerektirdiği bilinmektedir.

   Yaşınız
   Gördün

   Herhangi bir bilginin şüpheyle yaklaşıldığı yani bilginin doğruluğunun kesin olduğunu düşünmediğimiz ya da tam anlamıyla kesin olmadığı yerlerde ise yay ayraç içinde soru işareti kullanılır. Bu sayede bilgi hakkında net bir bilgi olmadığını okuyan birisi anlamış olur. Burada kullanılacak olan soru işareti bunu belirtmektedir:

   Ankara'dan Eskişehir’e arabayla 1,5 () saatte gittiğini söyledi.

   Bilinmeyen yerler için ya da tam olarak tahmin edilemeyen tarih ve benzeri durumlar içinde soru işaretini kullanmak gerekmektedir:

   Mevlana Celaleddin-i Rumi (1240-1320),

   Not 1: mı / mi eki -ınca / -ince anlamı ile zarf-fiil kullanılarak kast edildiğinde cümlenin sonuna herhangi bir soru işareti konulamaz.

   Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.

   Not 2: Soru ifadesi belirten bağlı ve sıralı cümlelerde soru işaretinin kullanıldığı yer en sondadır.

   Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı

   Kullanılan cümleye soru eki herhangi bir soru anlamı belirtmiyorsa ve zaman anlamı belirtmiyor ise soru işaretinin kullanamayız.

   Akşam vakti geldi mi sıla hasreti depreşip durur şu bizim garip gurbetçilerimize.

   Konuşma esnasında tam olarak anlamadığımız cümlelerden sonra soru anlamı barındırması sebebiyle cümle sonuna soru işareti konulması gerekmektedir. Kelime bakımından herhangi bir soru eki belirtmemesine rağmen burada ki a]]> Uzun Çizgi https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/uzun-cizgi.html Sat, 08 Dec 2018 15:53:59 +0000 Uzun çizgi, sık kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir. Özellikle karşılıklı olarak yapılan konuşmalar için konuşmanın ya da konuşmacının değişiklik gösterdiğini ifade edebilmek adına satır başı yapılarak c Uzun çizgi, sık kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir. Özellikle karşılıklı olarak yapılan konuşmalar için konuşmanın ya da konuşmacının değişiklik gösterdiğini ifade edebilmek adına satır başı yapılarak cümlelerin hemen başına konur. Diğer bir ismi ise konuşma çizgisi olarak tanımlanmaktadır. Simgesi ise (—) şeklindedir. İki kısa çizginin yan yana getirilmesiyle de bu noktalama işaretini oluşturabiliriz.

   Uzun çizginin Türkçedeki kullanım alanları

   Metinlerde geçen satır başına geçilen konuşmaları daha iyi belirtmek adına uzun çizgi ya da konuşma çizgisi kullanılır. Yazılarda konuşmanın geçtiğini açıklamak için konuşma çizgisi anlamında kullanılması gerekmektedir. Örnek verecek olursak "Ahmet Bey yarın için düzenlenecek olan piknikte evlerinin hemen önünde yer alan bahçelik alanı çok rahat bir şekilde kullanabileceğimiz söyledi " cümlesini belirtirken uzun çizgi ya da konuşma çizgisi kullanmak gerekir. Uzun çizginin kullanım alanı kısa çizginin görevi yerine kullanılamaz.

   Uzun ÇizgiFrankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:
   — Eskiden çok beğenilen bu kadim şehri gezdin mi
   — Rothschild’in eski evine hiç gittin mi
   — Goethe’nin ahşap kaplamalı evini gezdin mi
   (Ahmet Haşim)

   ... (bana dönerek):

   - Cennet köşkü buraya yapıyorum efendim,  diyerek cevap verdi. 
   Oldukça dindar bir kadın olan Ayşe, köşke müşteri olarak talip olmuştu: 
   - Siz bu cennet köşkünü bana uygun bir fiyata satar mısın 
   - İsterseniz eğer satarım hanımefendi neden olmasın. 
   - Kaç paraya satarsınız peki beyefendi 
   - Sana yaklaşık olarak üç akçeye veririm. 
   Halifenin hanımı çantasından çıkarmış olduğu üç akçeyi hemen hancıya verip köşkü zaman kaybetmeden satın almış.

   Not: Uzun çizgi aynı zamanda özellikle de oyunlarda konuşan kişinin adından hemen sonra da konulabilir.

   Örnek 1.

   Coşkun— Beni zavallı milletim. Sen uyumaya devam et. Ancak sen uyurken düşmanların senden neler götürdüğünün farkında değilsin. Her geçen gün biraz daha azalıyorsun. Bu azalma devam ettikçe en sonunda yok olacaksın. Uyan ey millet! Vatan elden gidiyor. 

   Saffet (gerçek bir telaşla) —  Coşkun sen neden söz ediyorsun böyle. Milletin bir yere gittiği yok. Her şeyin farkında. Onlar her şeyi bildiği halde susmayı tercih ediyor. Konuşanlar neyi değiştiriyor ki diyerek kendilerini geri plana çekiyorlar. Bu iş böyle devam ederse dediğin gibi vatan elden gidecek. Ama bunun sebebi milletin uyuması değil. Devletin dayatmalarıdır. 

   Coşkun: (kolunu kurtarır) — Ah be Saffet kardeşim! Sen susarsan ben susarsam nasıl çıkar bu karanlıklar aydınlıklara. Ben bu düzeni bozacağım. Elimi kaldırdığım gibi bütün haksızlıklara karşı çıkacağım. Öyle ya da böyle bu iş böyle devam etmez. 

   Saffet (düşünceli bir halde) — Coşkun peki biz de başaramazsak Onlar gibi sadece kendi düşüncelerimizde başlayıp bitersek ne olacak Bizim daha iyi fikirler bulmamız lazım.

   Not:Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. 

   ]]>
   Eğik Çizgi https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/egik-cizgi.html Sun, 09 Dec 2018 10:29:37 +0000 Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanı Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi türü vardır. Bugün sizlere eğik çizgiyi anlatmaya çalışacağım. Eğik çizginin kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

   1. Yan yana yazılacak olan bir takım metinler, yazılar ile şiirlerde mısraların aralarına eğik çizgi konur.

   Örnek: 

   Bugünlerde fazlasıyla bulanıktır aklım / Herkesin gerçek yüzü yüreğinde saklı / Belli olmuyor artık gerçek, mazlum / Kendi penceresinden bakınca herkes haklı (Sadreddin Demir)

   2. Adres açıklaması yaparken daire numarası ile apartman numarası arasına ve şehir ile semt arasına eğik çizgi konur.
   Örnek: Sümbül Sokak, 5/10 Kızılay/ANKARA

   3. Herhangi bir yazı için sözcüğün birçok anlama gelebileceğini açıklamak ve vurgu yapmak için eğik çizgi kullanılır.

   Örnek: Diyelim bazılarını da analar ve babalar bağırlarına basmışlardı, ama, ortada dönen para /sızlık göz önündeydi. (Nezihe Meriç)

   4. Bir cümlenin aslında hangi manada ve hangi bağlamda anlatılmak istendiğini net olarak belirtmek amacıyla kullanılır.

   Eğik Çizgi

   Örnek: Şiirde/ Edebiyatta Sembol kullanımı olan Öykü türü! Anlatı bütünlüğü vardı. (Kemal Özmen)

   5. Dil bilgisi kurallarını açıklarken eklerin farklı türleri olduğunu sıralarken bunların arasındaki farklı ayırt edebilmek için eğik çizgi kullanılır.
   Örnek: -madan /-meden.-a/-e, -an /-en, -lık /-lik,

   6. Özellikle İngilizce-Türkçe dilleri arasında ya da başka dillerden yine Türkçeye yapılan çeviri cümlelerini belli etmek için eğik çizgi kullanılır.

   Örnek: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Alanı / Psychological Counseling And Guidance Department

   7. Tarihler yazıldığı sırada yılını, ayını ve gününü göstermek amacıyla kullanmış olduğumuz sayıların birinden farklı olduğunu belli etmek amacıyla eğik çizgi kullanılır.

   Örnek: 16/01/1999, 15/IX/1994.

   8. İnternet sitelerinin genel ağ isimlerini yazarken eğik çizgi iki defa ve yan yana olacak şekilde kullanılmaktadır.

   Örnek: http://www.tdk.com

   9. eğik çizgi aynı zamanda matematikte bir terim anlamında kullanılır. Dört işlemden biri olan bölme işlemi işareti olarak yaygın bir biçimde kullanılır. Aynı zamanda iki nokta da bu anlam ifade etmektedir.

   Örnek: 60/2=30

   ]]>
   Alt Çizgi https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/alt-cizgi.html Sun, 09 Dec 2018 17:44:25 +0000 Alt çizgi, Türkçe'de yazım ve noktalama işaretleri çok önemlidir. Noktalama işaretlerinde bir yanlış cümlenin veya anlatılmak istenilen şeyin yanlış anlaşılmasına sebep olabilir. Dilimiz nereye çekilirse oraya gidilebilecek Alt çizgi, Türkçe'de yazım ve noktalama işaretleri çok önemlidir. Noktalama işaretlerinde bir yanlış cümlenin veya anlatılmak istenilen şeyin yanlış anlaşılmasına sebep olabilir. Dilimiz nereye çekilirse oraya gidilebilecek bir yapıda olduğu için yazım ve noktalama işaretlerine çok dikkat edilmelidir. Alt çizgi diğer bir adı ile kısa çizgi olarak da bilinir. Cümle içerisinde pek nadir kullanılır. Nokta, virgül gibi cümlede çok sık kullanılmaz. Alt çizgi birçok farklı şekilde kullanılır. Alt çizgi denilince ilk akla gelen cümlenin sonuna sığmayan kelimelerin devam ettiğini belli etmek için kullanıldığıdır. 

   Alt ÇizgiAlt çizginin kullanıldığı yerler
   • Cümle içerisinde ara sözleri ayırmak veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Örneğin; Küçük bir hayvan sürüsü-altı koyun ve üç keçi- köye giren yolun ağzında duruyorlardı. 
   • Satıra sığmayan kelimelerin alt satırda devam ettiğini belli etmek için kullanılır. 
   Örneğin; Malatya'dan misafirlerim birkaç gün-
   kalmak için bugün yola çıktılar. 
   • Kelimelerin köklerini, gövde veya ek kelimeler de ayırmak için kullanılır. Örneğin; Söz-lük, dur-mak, gör-mek gibi birçok örnek verilebilir.
   • Fiilerin köklerini gövdelerini belli etmek için kullanılır. Örneğin; al-, dur-, gör-, bak- gibi birçok örnek verilebilir.
   • İsim yapma eklerinin başına konulur. Örneğin; -ak, -de, -bas gibi birçok örnek verilebilir.
   • Fiil yapma eklerinin hep başında hemde sonunda kullanılır. Örneğin; -mek-, -mak-, -ımsı- gibi birçok örnek verilebilir.
   • Kelimeleri hecelere ayırmak için kullanılır. Örneğin; bar-dak, Zon-gul-dak gibi birçok kelime örnek olarak verilebilir.
   • Ve, ile, veya, arasında gibi kelimelerin yerine kullanılır. Örneğin; Malatya-Mersin yolu, Türk- Rus ilişkisi gibi birçok örnek verilebilir.
   • Cümlede sayılar arasında kullanılır. Örneğin; Dalında 3-5 tane kayısı aldım. 3-4 adım sonra bizim ev geliyor, gibi birçok örnek verilebilir. 15-16 gibi ifadeler de kısa çizgi kullanılmaz. Bu hata kesinlikle yapılmamalıdır.
   • Bir olayın içerisinde ki tarihleri ayırmak için kullanılır. Örneğin; 2. Dünya savaşı 1939-1945 tam 6 yıl sürmüştür. Bunun gibi birçok örnek verilebilir. 
   • Bir yere adres yazarken semt ve il arasında kullanılır. Örneğin; Akçadağ-Malatya gibi...
   • Bazı terimlerde ve kuruluş adlarında kullanılır. İsim-fiil, zarf-fiil, Tarih-Coğrafya Fakültesi gibi...
   • Matematik de çıkarma işlemi olarak kullanılır. Örneğin; 56-45, 9-3 gibi...
   • Bazı yabancı sözcükleri ayırmak ve Türkçe'ye sonrada giren kelimeleri ayırmak için kullanılır. Örneğin; anti-virüs, by-pass ameliyatı gibi...
   ]]>
   Diyez İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/diyez-isareti.html Mon, 10 Dec 2018 00:41:23 +0000 Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; bir müzik terimidir. Simge şekli olarak telefondaki kare tuşu ile aynıdır (#) Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; bir müzik terimidir. Simge şekli olarak telefondaki kare tuşu ile aynıdır (#). Bu simgenin sağ bitişiğine yazılan nota örneğin sol#; "sol diyez" olarak okunur ve sol notasından yarım ses tiz ince çalınacağını veya söyleneceğini bildirir. İngilizcedeki kelime karşılığı "flat" ya da "sharp" aynı anlamda kullanılır. Diyezin tersi olan terim ise bemol'dür.

   Diyez İşaretiDiyez işaretinin birincisi "fa diyez" dir. Bir sonraki diyez işareti, bu işaretten beş ses sonrası sayılarak bulunur. Örneğin, fa - sol - la - si - do bulunan "do diyez" işareti, ikinci diyez işaretidir.Devamında yine beş ses ileri sayılarak diyez işareti oluşturulur. Dolayısı ile, diyez sırası fa- do - sol - re - la - mi - si olarak bulunur.

   Bir diyez alan ton: sol majör-ilgili minörü mi minör
   İki diyez alan ton: re majör-ilgili minörü  si minör
   Üç diyez alan ton: la majör-ilgili minörü fa diyez(F#) minör
   Dört diyez alan ton: mi majör-ilgili minörü do diyez(C#) minör 
   Beş diyez alan ton: si majör- ilgili minörü sol diyez(G#) minör
   Altı diyez alan ton: fa majör-ilgili minörü re diyez(D#) minör
   Yedi diyez alan ton: do majör- ilgili minörü la diyez(A#) minör

   ]]>
   İki Nokta https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/iki-nokta.html Mon, 10 Dec 2018 14:35:54 +0000 İki nokta, sık kullanılan noktama işaretleri arasındandır. Dil bilgisi kurallarına göre ":" şeklinde ifade edilir. İki noktadan sonra normalde yeni başlayan cümleler büyük harfle başlamalıdır. Fakat istisna bir
   İki nokta, sık kullanılan noktama işaretleri arasındandır. Dil bilgisi kurallarına göre ":" şeklinde ifade edilir. İki noktadan sonra normalde yeni başlayan cümleler büyük harfle başlamalıdır. Fakat istisna bir durum vardır. Eğer cümle devam ediyor ve iki noktadan sonra sıralı kelimeler yazılıyorsa küçük harfle başlar kelimeler. 

İki NoktaKullanım yerleri şöyledir:

Röportaj gibi konuşmaları ifade ederken, kişi isminden sonra yani söylenen cümleden önce kullanılır. Örneğin; Ali: "Nasılsın Ahmet " Ahmet: "İyiyim Ali teşekkür ederim. "

Bir kelime yada cümleden sonra örneklendirme yapılacağını veya açıklama yapılacağını göstermek için kullanılır. Örneğin; Nikel: Ni sembolüyle gösterilen kimyasal elementlerden biridir. 

Matematiksel ifadelerde bölme işlemlerini belirtmek için bölünen ile bölen arasına konulur. Örneğin; 12 : 4 = 3

Bir kişiye ait cümle yada kelimeyi yazmadan önce kullanılır. Örneğin; Mustafa  Kemal Atatürk: "Ey Türk gençliği! "

Edebi eserleri yazarken karşılıklı konuşmalar arasında konuşan kişinin adından sonra kullanılır. Örneğin; Cahit Sıtkı: "..." Orhan Veli: "..." 

Dil bilgisi kurallarına göre, uzun söylenen ünlü harfi belli etmek için kullanılır. Örneğin; i:cat, ka:tip, 

Genel ağ adresleri yazımında kullanılır. Örneğin, http://mormido.com 

Kütüphane alanında ve bu sebeple de kitapların arkasında bulunan kaynakça bölümünde yazar adından sonra, eserin adından önce kullanılır. Örneğin, Nafiz Çamlıbel: Bir Ömür Böyle Geçti

Son zamanlarda özellikle sosyal medya grubunda iki nokta ".." bu şekilde kullanılıp farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmaktadır. Halbuki bu tarz yani yan yana iki noktayı tamamlanmamış cümlelerin sonuna koydukları için, oraya uygun noktalama işareti üç noktadır. Zaten iki noktanın da böyle bir kullanım şekli yoktur ve bu dil bilgisi kurallarına da aykırıdır. Bu yüzden insanların yanlış bilgilenmesini engellemek adına daha dikkatli yazılar yazılmalı ve noktalama işaretleri de uygun şekilde kullanılmalıdır. 
]]> Çift Tırnak İşareti https://www.noktalamaisaretleri.gen.tr/cift-tirnak-isareti.html Tue, 11 Dec 2018 03:24:02 +0000 Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, ayraç işaretlerinde olduğu gibi çift tırnak işareti de kelimelere bitişik olarak yazılır ve bu işaretlerden sonra bir harf boşluk bırakılarak ara verilir.Çift Tırnak İşareti  

Çift tırnak işaretinin kullanıldığı belli başlı yerler vardır. Çift tırnak işareti genellikle kelimelerin başına ve sonuna gelerek ikili şekilde kullanılır. Bu yerlerin daha net anlaşılabilmesi için bir kaç örnek ile açıklama yapılabilir.

 • Kişinin kendinden farklı olarak başka birinin söylediği sözleri yada yazdığı yazıları cümle içinde çift tırnak işareti kullanılarak gösterilir. Bu alıntı cümleler büyük harfle başlar ve nokta işaretiyle sonlanır. 
Yunan tanrısı Heredot der ki: "Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsun diye Bozcaada'yı yaratmış."
 • Paragraf şeklindeki cümle kümesi alıntı olarak yazı içerisinde kullanılacaksa her bir paragraf  çift tırnak işareti ile başlayıp aynı şekilde bitmelidir.
 • Daha önce yazılmış ve yazanı belli olan bir yazıdan doğrudan aktarılan kelimeler yada cümleler çift tırnak işareti içerisinde belirtilmelidir. 
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır."
 • Cümle içerisinde özel olarak vurgulanmak istenen sözler çift tırnak içine alınır.
Karısını yerde baygın bir şekilde yatarken gören yaşlı adam "Yetişin!" diye haykırdı.
 • Yazanı belli eserlerin isimleri, bölüm başlıkları çift tırnak içinde gösterilir.
Ömer Seyfettin "Kaşağı" adlı romanında yalan söylemenin çok büyük acılara sebep olabileceğini vurgulamıştır.

Sınavda Türkçe kitabınızda yer alan "Yazım ve İmla Kuralları" bölümünden de sorular olacaktır.
 • Yazılacak yazılarda künye belirtilirken eser isimleri de tırnak işareti kullanılarak gösterilir. 
 • Cümle içerisinde karşılıklı konuşmaları ve diyalogları kullanırken taraflara ait cümleleri belirtmek için çift turnak işareti kullanılmalıdır.
Sıcak bir yaz günü sabahı su içmek için göl başına gelmiş. Aynı esnada yaban domuzu da suya eğilmiş su içiyormuş. Aslan: "Şöyle çekil bakalım biraz kenara da su içelim." diye kızmış. "Çekil de ne demek" diye cevap vermiş yaban domuzu.

Ayrıca çift tırnak işareti içerisinde geçen kelimenin yada cümlenin sonuna eklenecek noktalama işaretleri çift tırnak içinde olmalıdır ve çift tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmamalıdır.

]]>